Familiene vet bedre enn regjeringen

Mens stadig flere mener vi voksne bør ha sekstimers dag, kommer det også forslag om heldagsskole for de minste. En god ide som ikke bør gjennomføres.
16. Oktober 2018

Intensjonene er gode. Flere partier har tatt til orde for en heldagsskole, hvor flere obligatoriske skoletimer erstatter SFO. Mye tyder på at dersom vi får en ny regjering før jul, så vil det komme statlige forsøksordninger i flere kommuner. Tanken er at en heldagsskole fjerner lekser, at en del av kveldsaktivitetene som fotball og andre idretter bakes inn og at enkelte fag kan styrkes.

Det høres ikke så dumt ut. Men dette forutsetter at alle barn og familier er like. At alle har den samme rytmen og at one size fits them all. Slik er det som kjent ikke. Og her kommer det et såkalt ideologisk skille til syne: Noen mener at stadig mer av barnas tid skal bestemmes rundt Kongens bord og ikke rundt familienes kjøkkenbord. Jeg for min del tror familiene vet best.

Det er mye med heldagsskolen jeg har sans for. Lenge var jeg en ivrig tilhenger av lekser, det er jeg for så vidt fortsatt, men bildet har blitt mer nyansert når jeg ser egne unger sitte langt ut på kvelden fordi de allerede har en lang skoledag, deretter fotball og så til slutt lekser før de skal finne tannkosten og sengen sin. Dersom det er mulig å begrense leksene for de minste, tror jeg mange foreldre vil puste lettet ut. Men du trenger ikke en obligatorisk heldagsskole for å gjøre noe med det.

Selv har jeg trolig diagnosen arbeidsnarkoman. Det er ingen tvil om at en sekstimersdag aldri ville passet for meg, men det er ikke vanskelig å forstå at noen ønsker dette. Flere partier tar til orde for forsøk, finansiert av staten. De samme partiene er også de som ønsker en heldagsskole. Her er det noe som skurrer.

I barnehagen kan barna være hele dagen, slik også min minste er, men fordi åpningstidene stadig utvides, er det en god del barn som oppholder seg i barnehagen mer enn ni timer hver dag. Før vi bruker penger på sekstimersdag for voksne, burde vi i det minste innføre en maks oppholdstid i barnehagen på for eksempel ni timer. Så selv om barnehagen holder åpent fra 6:30 til 18:00, bør ikke poden kunne være der hele dagen.

Det er hektisk å være småbarnsforelder. Mange foreldre må fortsatt pendle til en annen bydel for å få barnehageplass, og kanskje jobber de i en tredje bydel. Det er uunngåelig at det blir lange dager for mange barn. Som samfunn må vi sikre at barna får et trygt, innholdsrikt og faglig godt tilbud, enten de går i barnehage eller har ettermiddagen på SFO.

Fordi mange ikke opplever at SFO har et godt nok innhold, er det flere som peker på heldagsskolen som den store løsningen. Men hvorfor skal vi gjøre en utvidelse obligatorisk? Kan vi ikke heller gjøre SFO bedre?

I debatten om sekstimersdagen anerkjenner politikerne at det er mer i livet enn å arbeide, i stedet for å ta ut velstandsveksten i mer penger, er det mange som ønsker seg mer tid. I et miljøperspektiv har jeg mye sans for dette, og det er ikke rart at partier som Miljøpartiet de Grønne også er begeistret for redusert arbeidstid. Men hvis de voksne bør ha kortere dager, hva mener vi om de som en gang skal bli voksne?

Et annet poeng er hvor mye av barnas tid som skal “institusjonaliseres”. Med det mener jeg at vi ved å legge fotballtreninger og andre aktiviteter inn i skolen, får et statlig eierskap til barnas fritid. Vi kan også se for oss en del praktiske utfordringer, hvor det må stilles kompetansekrav til både trenere og andre instruktører, siden de da skal ansettes av det offentlige. Det er ikke lenge siden vi diskuterte kompetansekravene til de som gir leksehjelp i skolens regi, en ordning tidligere utdanningsminister Kristin Halvorsen innførte.

I denne debatten må jeg passe meg for å ikke bli useriøs eller harselerende, for det er et eller annet i dette som drar meg mot å tenke at hele døgnet like godt kunne vært i statlig regi. Hva skal man egentlig med foreldre, frivillighet og dugnad hvis AS Norge kan ta over ansvaret for barna våre? Men jeg tror jo ikke at noen ønsker dette, jeg tror heller at forslag om heldagsskole kommer fordi vi ikke har evnet å løse en del andre utfordringer.

Det er noe med arbeidslivet som ikke er optimalt i dag. Vi snakker mye om tvunget deltid, men det er også mye tvunget heltid. Vi har permisjonsordninger når barnet er nyfødt, men kunne trengt fleksibel perm også når barna er litt eldre.

Det er også store svakheter med det tilbudet som gis i SFO. De ansatte gjør en enorm innsats, men pga små ressurser er tilbudet langt i fra godt nok.

 

Løsningen er ikke å beslaglegge en større del av døgnet med flere obligatoriske timer, løsningen er å gjøre dagens ordninger bedre.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone