Staten bestemmer slektstreet

Vi liker å tro at vi blir stadig mer liberale og frie, men boken “Den liberale familie” forteller en helt annen historie.
13. April 2018

 

Skaperkrafts faglige leder, Øyvind Håbrekke har nettopp lansert sin første bok: Den liberale familie. Boken har “biologiens comeback?” som undertittel, og handler om foreldreskap og de mange endringene som nylig har skjedd og vil skje fremover.

Med dagens teknologi og markeder, kan du fra sofaen hjemme i Norge, bestille sæd fra en sædbank, egg fra en eggbank og så en surrogatmor. Når barnet du på ingen måte har noen biologisk tilknytning til, blir født, tar du turen til India eller USA for å så komme hjem til Norge med en adopsjonssøknad.

Staten vil da i det fleste tilfeller si at dette er greit, og bestemmer således hvem som er mor og far, til tross for at biologien sier noe helt annet.

Håbrekke spør om det egentlig er så liberalt at staten tar på seg oppgaven og bestemmer over biologien. Er det ikke litt autoritært at staten skal trumfe biologien og bestemme hvordan slektstrærne skal se ut?

Boken er viktig, og vil nok provosere ulike pressgrupper. Det å få barn har blitt en rettighet, og stadig nye grupper inkluderes. Dessverre er vi mange som får berøringsangst for spørsmål som noen pressgrupper knytter så mye følelser til. Men for Skaperkraft er det viktig å være stemmen der det er få andre som uttaler seg.

Det er i de fleste saker mulig å havne i flere grøfter, vi kan feige ut og dermed la vær å påvirke når vi står ved viktige veivalg, og vi kan bli så engasjert og provosert at vi skyver fra oss folk gjennom uklok retorikk og manglende forståelse for motpartens argumenter. Den liberale familie klarer etter mitt skjønn denne balansen godt.

I løpet av året vil vi komme med flere tilsvarende bøker, men da innenfor litt andre felt. Hensikten er ikke å provosere, men å løfte opp prinsipielle og viktige spørsmål som betyr noe for vår samtid og fremtid.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone