God jul fra Superkraft

Les årets julebrev fra Skaperkraft-leder, Filip Rygg.
22. Desember 2017

"You're here to be light, bringing out the God-colors in the world" (Matt 5:14, The Message)

Dette er et viktig vers for oss i Skaperkraft. Da vi ble grunnlagt i 2011, var visjonen å etablere et miljø som både kunne prege samfunnsdebatten og bidra til positiv samfunnsbygging. Det var kanskje først og fremst fine ord den gang. Vi visste ikke helt hvor vi skulle, men vi så at det stadig ble etablert nye miljøer som preget det offentlige ordskiftet. Der ønsket vi også å være.

Til lags åt alle kan ingen gjera, skrev Ivar Aasen en gang. Vi kjenner av og til på akkurat det. Det hender vi fornærmer folk på alle sider av skalaen, med det vi skriver. Og det er mange slags skalaer å forholde seg til, politisk, innenfor kristenheten, by og land osv. 

Men det er svært gledelig at vi når stadig bredere. Vårt forlag, Frekk forlag, vil i 2018 befeste posisjonen som "tankesmie-forlaget" i Norge og vil gi ut bøker for flere av våre bransjekollegaer. Som tankesmie har vi også opprettet samarbeid med mange nye organisasjoner i år, og flere skal det bli de kommende månedene.

Tre høydepunkter fra 2017:

  • Vi har styrket staben på flere områder, blant annet med Øyvind Håbrekke som ny faglig leder og med Guro Handeland som ny partneransvarlig. I tillegg har vi knyttet til oss flere traineer og vi har flere inne på enkeltstående prosjekter
  • Vi har, sammen med stiftelsen Rettferd for taperne og Odin-stiftelsen gjort et prosjekt for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Her så vi på sammenhengen mellom mobbing og fattigdom. Også i 2018 håper vi å gjøre et slikt prosjekt og vi har nå sendt inn en ny søknad om prosjektmidler
  • Vi har økt vår tilstedeværelse i Europa. Tidligere leder for Den evangeliske allianses Brüsselkontor, Christel Lamère Ngnambi, jobber nå på spreng for å verve stiftere av et Brüsselkontor for Skaperkraft. Mer om dette i eget nyhetsbrev senere

2017 har vært et veldig spennende år, men mest av alt har Skaperkraft blitt mer og mer profesjonalisert. Siden 2011 og frem til slutten av 2017 har vi beveget oss fra gründerfase til å bli en mer etablert stiftelse. Vi har store ambisjoner for de kommende årene, og med intens jobbing i 2017 tror vi grunnlaget for vekst er tilstede.

Til deg som er en av våre samarbeidspartnere: Tusen takk for vilje til å samarbeide!

Til deg som støtter oss finansielt: Uten dere hadde det ikke vært noen tankesmie. Av og til føler jeg vi har superkrefter som andre ikke har. Selv om vi har en tiendedel av budsjettmidlene noen av våre konkurrenter opererer med, klarer vi likevel å gjøre veldig mye bra. Som UDI sa da de kom på et av våre arrangement: Er det dere som er tankesmien Superkraft?

På vegne av staben og styret i Skaperkraft, vil jeg få ønske deg en velsignet julehøytid og en god inngang på det nye året!

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone