Det livssynsåpne samfunn - unntatt Buskerud

Etter at det nå i flere år har vært bred tilslutning til målet om det livssynsåpne sam­funnet, er det svært overraskende å lese intervjuet med ­rektor ved Røyken videre­gående skole i Vårt Land ­onsdag 6. september.
09. September 2017

Oppsiktsvekkende.

Hun nekter elevene å opprette et kristent skolelag ved skolen. Trosutøvelsen «behøver ikke gjøres på skolen», sier hun. Det mest oppsiktsvekkende er at hun hevder at rektorene i Buskerud har felles standpunkt i saken.

Det hadde vært interessant å se en juridisk vurdering av om elever på ­videregående skoler, mange av dem er også ­myndige, kan nektes å ­etablere organisasjoner. Jeg er ikke tilhenger av ­unødige og detaljerte nasjonale ­retningslinjer som over­styrer lokalt handlingsrom. Men å nekte unge, frie mennesker å engasjere seg, etablere lag og foreninger ved en offentlig skole, det burde ikke være gangbar mynt i 2017.

Synlig tro. Det bør ­politikere både på nasjonalt og regionalt nivå markere her. Signalet fra alle videregående skoler til 200.000 unge elever bør være: Vi vil ha mer frivillighet. Vi vil ha mer engasjement. Vi vil ha flere lag og foreninger der ungdom møtes og trenes i demokrati og organisasjonsbygging. Vi vil ha meninger. Vi vil ha synlig tro tilstede der mennesker møtes.

Skolene er av våre viktigste øvingslokaler for ­demokrati og det livssynsåpne samfunn. Men de er mer enn det. De er også en stor del av unge ­menneskers liv. Der skal de kunne være som hele ­mennesker.

Del


Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Twitter: @oyvindhaabrekke E-post: oyvind[at]skaperkraft.no Telefon:970 62 368
Powered by Cornerstone