Analyse fra Skaperkraft: Fire nye år?

Nattens opptelling gir oss ingen klar vinner. De som fikk fremgang, står uten makt og regjeringen som fikk gjenvalg tross nedgang, har fire usikre år foran seg.
11. September 2017

Etter en spennende valgnatt kan vi nå slå fast at Erna Solberg fortsetter som statsminister for Høyre/Frp-regjeringen, men får vanskeligere arbeidsforhold i Stortinget. Kampropet «Fire nye år» fra Høyres valgvake bør suppleres med et spørsmålstegn. Regjeringen har usikre tider foran seg.

Noen vurderinger:

 • For første gang på 32 år, siden 1985, så har en ikke-sosialistisk regjering fått ny tillit i et valg. Valget er således en stor seier for statsminister Erna Solberg. Det er samtidig to vesentlige faktorer som er endret for regjeringen: 
  • Fra å ha flertall med ett av de to samarbeidspartiene er de nå avhengig av både KrF og Venstre
  • Fra å ha en samarbeidsavtale med de to samarbeidspartiene så har KrF nå varslet at de ikke ønsker noen slik avtale.
    
 • Begge de to regjeringspartiene har litt tilbakegang. Men regjeringsslitasjen må kunne sies å være mindre enn mange forventet. Særlig kunne man forvente noe mer slitasje på Frp, som har hatt sin første periode i regjering i partiets historie.
   
 • Det er et interessant poeng at alle de rød-grønne partiene har gått frem unntatt AP. Alle de fire samarbeidspartiene på ikke-sosialistisk side har gått tilbake, men beholder likevel flertallet.
   
 • Mange forventet at KrF skulle tjene på verdidebatten som preget særlig de første ukene av valgkampen, men partiet har ikke klart å utnytte dette. Skaperkrafts måling (Norstat) fra rett før helgen viser at 38 % av velgerne mener kristne verdier bør være viktig for politikk og samfunnsutvikling.
   
 • Sentrum kommer styrket ut av valget. De tre sentrumspartiene går fra 29 til 34 mandater. Det er fortsatt et maktpolitisk tyngdepunkt i sentrum av norsk politikk og det blir tydeligere gjennom den nye parlamentariske situasjonen.
   
 • SP og KrF har etter manges mening de siste fire årene misbrukt en historisk mulighet: For første gang på 12 år kom begge partiene etter valget i 2013 i opposisjon og hadde mulighet til å finne sammen. Når begge partiene nå mislyktes med sin plan A, får de en ny mulighet til å samles og dermed styrke sentrum som blokk i norsk politikk.
   
 • Selv om AP er valgets taper er det verdt å huske at resultatet ikke var mer enn 30,9 % for fire år siden. Dette er ikke et jordskjelv, men en overraskende stor tilbakegang, tatt i betraktning at partiet har vært i opposisjon de siste fire år. Det er ikke et historisk dårlig valg som enkelte journalister ville ha det til. AP fikk i 2001 24,3 % med Jens Stoltenberg som statsminister.
   
 • Mens regjeringen nå må ha med seg både KrF og Venstre for å få flertall kan de danne flertall med SP alene. SPs partileder markerte tydelig under partilederdebatten i natt at han ønsker innflytelse. Også i dagens storting har SP flertall sammen med de to regjeringspartiene. Nå har SP imidlertid større selvtillit og regjeringen har vanskeligere arbeidsforhold. Det kan åpne for at de tre partiene kan samarbeide i enkeltsaker i spørsmål som gjelder privat eiendomsrett, grunneieres interesser, lokalt selvstyre, rovdyrpolitikk med mer. I naturvernspørsmål kan dette bli en allianse som kan finne sammen, da med et kritisk fortegn når det gjelder klassisk naturvern. Kanskje også i enkelte spørsmål knyttet til forsvarspolitikken.
   
 • Det er satt ny rekord i antall forhåndsstemmer: Over 1 million har avgitt forhåndsstemme. Det vil bli interessant å se om partiene tar signalet og tilpasser valgkampstrategier til neste valg. Når partiene har spisset budskapet og satt inn skytset de siste dagene så har en stor andel av velgerne allerede avgitt stemme.

Noen tall og fakta verdt å merke seg:

 • Ulike konstellasjoner: 
  • Ikke-sosialistisk side har 89 mandater – Rød-grønn side har 80 mandater. Her er MDG regnet med på rød-grønn side, som i prinsippet ikke har valgt side, men ikke ønsker Frp i regjering.
  • H+Frp = 72 mandater
  • H+KrF+V = 61 mandater
  • H+KrF+V+SP = 80 mandater
  • AP+SP+KrF = 76 mandater
  • H+Frp+SP = 91 mandater
    
 • Antall forhåndsstemmer: 1 069 541
   
 • Fremmøteprosent: 78,2 %
   
 • KrF gjør sitt dårligste valg i partiets historie som landsdekkende parti (siden 1945).
   
 • AP er valgets taper med en tilbakegang på 3,5 %. 
   
 • SP er valgets vinner med en framgang på 9 mandater. 
   
 • Partiet de Kristne ble halvert og endte på 0.3 %.
   
 • Stortinget har gått fra syv, til åtte og til ni partier gjennom de tre siste stortingsperiodene.

Les alle tall fra årets valg her(valgresultat.no).

NB! Tallene er blitt endret i ettertid, grunnet fintelling. Dette er nå justert i saken.

Av: Faglig leder i Skaperkraft, Øyvind Håbrekke / leder i Skaperkraft, Filip Rygg.

Foto: Høyre på flickr

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Twitter: @oyvindhaabrekke E-post: oyvind[at]skaperkraft.no Telefon:970 62 368
Powered by Cornerstone