Signer opprop for beskyttelse av ofre for menneskehandel

Ofre for menneskehandel får ikke den beskyttelsen de trenger når de er som mest sårbare - etter å ha snakket med politiet. Skaperkraft håper du blir med på en svært viktig aksjon.
09. Juni 2017

Kampen mot menneskehandel har heldigvis blitt satt på dagsorden de siste årene. Ifølge ulike anslag er mellom 25 og 35 millioner mennesker fanget i det moderne slaveriet. Dette finner vi også i Norge, hvor en rekke saker er i ferd med å rulles opp. Tankesmien Skaperkraft har deltatt i flere aksjoner, gitt ut boken Norsk slaveri og har også en egen rådgiver med ansvar for dette temaet, Catharina Drejer. I 2018 kommer Catharina Drejer med en ny bok om teknologi og menneskehandel og til høsten er vi medarrangør på en fagkonferanse for støtteapparat og frivillige.

Høsten 2017 kommer boken Fremtidens tapere, som er skrevet av Skaperkraft-leder, Filip Rygg. Også denne boken berører menneskehandel, deriblant behovet for beskyttelse av de ofrene som reddes ut, men som av ulike årsaker får sin sak henlagt. Mange havner rett tilbake til utnyttelsen i hjemlandet, eller landet de oppholdt seg i før de kom til Norge. Dette er fordi de eneste ofrene som har rett på opphold i Norge, er de som vitner i en rettssak mot bakpersonene, og ytterst få menneskehandelsaker ender i en rettssal på grunn av manglende ressurser og fordi saken er svært omfattende og utfordrende å etterforske.

Vi vet at mange som blir sendt ut av Norge står i fare for å bli utsatt for vold, trusler og psykisk terror, og for å bli tvunget til å returnere til utnyttelsen. Ofre som sendes ut av landet, etter å ha samarbeidet med politiet, settes dermed i ekstrem fare. Skaperkraft er sjelden med på ulike opprop, men har i denne saken gjort et unntak og støtter organisasjonene som tok initiativet. Vi håper mange vil signere, og oppfordrer deg derfor til å gå inn på denne linken for å lese mer og eventuelt gi din signatur.

Følgende organisasjoner står bak oppropet:

For Freedom Kampanjen (http://forfreedom.no/)

Hope for Justice Norge (http://hopeforjustice.org/norge/)

Freethem Norge (https://www.freethem.no/)

Tankesmien Skaperkraft (https://skaperkraft.no/)

Norges Kristne Råd (http://norgeskristnerad.no/)

 
 
Del
Mer fra samme forfatter

4 av 10 mener kristne verdier er viktig i politikken

I en meningsmåling Norstat har gjort for tankesmien Skaperkraft i samarbeid med Vårt Land, svarer 38...

Publisert: Skaperkraft.no, Redaksjonen
- 11. September 2017
Powered by Cornerstone