På tide å fly grønt

Vi har både teknologi og ressurser til å gjøre noe med klimaverstingen. Nå må vi få utslippsfrie fly mellom Oslo og Bergen!
21. Mars 2017

Vi er mange som har skaffet oss elbil. Norge er etterhvert blitt et foregangsland for utslippsfrie biler, internasjonale medier stadig skriver om. Hordaland er dessuten blant de beste fylkene og Bergen den beste byen. Og hovedårsaken til suksessen er ganske enkel: For de fleste er regnestykket så hyggelig at det fremstår nærmest som sløseri å ikke investere i en utslippsfri bil.

At det har blitt mange elbiler på veiene er lett å se når man parkerer på Flesland eller Gardermoen. I lange rekker finner vi Nissan Leaf, Tesla, BMW i3 og mange andre elektriske modeller. Turen til og fra flyplassen er grønn og fin, mens turen med fly til London tilsvarer et halvt års kjøring med dieselbilen.

Det er ikke uvesentlig å ta tak i forurensingen fra flytrafikken. Fly har større klimaeffekt per personkilometer enn bil: Fly sto for under 1 prosent av det samlede antall reiser i 2009, men for over 52 prosent av klimaeffektene. Dette handler selvsagt mye om lengden/antall km på turen, men det illustrerer også hvor en klimaomlegging vil få størst effekt.

Tall fra Avinor og SSB viser at vi flyr stadig mer. Siden 1990 har utenriks flytrafikk mer enn fordoblet seg. Ifølge Avinor vil den enda en gang doble seg hvis vi ser 40 år fremover: Med 52,7 millioner passasjerer innom Gardermoen i 2060, mot 24,6 millioner i 2015. Ser vi globalt på tallene er det slik at antall flyreiser dobler seg hvert 15 år, og tall som The Guardian presenterte viser at det er mer enn 15 millioner mennesker som er ute og flyr hver dag.

Det er ikke alle land forunt å ha økonomi og muligheter til å bruke ulike incitamenter for å få befolkningen og næringslivet til å velge grønnere. Elbil-historien er en gigantisk suksess som absolutt kan overføres til flere sektorer. Og skal man klare å gjøre noe med klimagassutslippene så må vi komme oss bort i fra sparedusjer og over på de store utslippskildene, hvor reisene er spesielt viktige.

Flere flyselskap har prøvd ut biodrivstoff på tankene, i tillegg har Airbus laget et elektrisk fly. Allerede har det vært testflyvning mellom Oslo og Bergen med et utslippsfritt fly og Avinor diskuterer forsøk flere steder i landet. Det mangler ikke teknologi, men det mangler naturligvis noe mer utprøving.

Fra flyselskapene har det vært pekt på at man ikke har nødvendig fysisk tilrettelegging, spesielt utenfor Oslo. Det produseres heller ikke nok alternativt drivstoff. Samtidig er det ingen som har råd til å investere i en fabrikk for å produserer drivstoffet når ingen fly bruker det. Det blir litt høna eller egget. Hvem kommer først?

Det er her staten kommer inn. Hva med å stille krav om at de største byene skal trafikkeres med grønne fly? Hva med garantere for en ny fabrikk?

I samferdselspolitikken er det ofte vågale visjoner om nye verdensrekorder for ekstreme broprosjekter eller andre svært store investeringer. Flysektoren kunne trengt noen av disse visjonene. Men klimaeffekten vil være langt bedre her og prisen langt lavere. På samme måte som resten av bilparken på mange måter finansierer elbil-fordelene, bør den forurensende delen av flytrafikken, finansiere det som gjør at vi kan få grønne fly.

Avinors Flesland-sjef, Aslak Sverdrup skrev i Energi og Klima for snart to år siden at “det er mulig å produsere biodrivstoff til luftfart i stor skala i Norge. Spørsmålet er om det er vilje og gjennomføringskraft nok til å lykkes.”

Snart skal regjeringen legge frem Nasjonal Transportplan (det som ikke allerede er lekket ut gjennom de mange pressekonferansene). Her må vi håpe at det også kommer noen visjoner for flytrafikken. Det er selvfølgelig hyggelig at det satses på nye ladepunkt for elbiler, men tenk hvis Flesland kunne fått en fyllestasjon for miljøvennlig flydrivstoff.

At vi kan reise dit vi vil, er et stort gode i vår tid. Mens mange vil redusere reisene og dermed mulighetene til å bevege seg, kan vi med ny teknologi fjerne utslippene og dermed gjøre det grønt å bevege seg.

Ifjor ble den kontroversielle flyseteavgiften innført. Et skritt på veien mot en grønnere flytrafikk kunne vært å fjerne denne og alle andre avgifter på de flyene med de grønneste løsningene. Da ville selv flyseteavgiften blitt meningsfull.


 

 
Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone