En hyllest til Bent Høie

Ikke bare blir flere tusen liv reddet, helse- og omsorgsministeren klarer også å lande en rekke viktige saker. Bent Høie fortjener mer enn ros enn det han får.
20. September 2016

I Norge spiser vi i snitt ti gram salt daglig, det er dobbelt så mye som helsemyndighetene anbefaler. Derfor satt helse- og omsorgsminister Bent Høie seg ned med de store matvarekjedene. Der andre ville krevd en ny lov, valgte Høie dialog. Og det fungerte. Med reduksjonene som nå allerede har begynt å komme, kan man trolig redde opp mot tusen liv årlig (basert på tall fra Danmark).

Høie har fortsatt dialogen med de ulike aktørene i bransjen. I tillegg til salt, skal mengden sukker og mettet fett også reduseres. Sistnevnte endring vil ifølge helseministeren bety fem gram mettet fett mindre om dagen på hver enkelt av oss.

– I ytterste konsekvens vil dette redusere antallet hjerteinfarkt med 500 hvert år. Det har også andre helseeffekter. Dette vil gjøre det enklere for oss å gjøre sunne valg, og det påvirker kostholdet til alle, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til Aftenposten i desember i fjor.

Helsegevinstene for alle disse endringer kan bli veldig store. I NRK-debatten for en uke siden ble han utfordret på hvorfor han ikke bare vedtok en lov, hvor på han enkelt svarte at han bare hadde sagt til kjedene at de ikke måtte ta livet av kundene sine, det tjente jo ingen på. Derfor fungerte det med dialog.

Jeg blir begeistret for politikere som leverer konkrete resultater. Dette betyr noe for oss alle. Det betyr noe for mine og dine barn.

Men Høyre-mannen fra Rogaland har en vanskelig jobb. Kanskje den vanskeligste i regjeringen. Det er i prinsippet umulig å lykkes som helseminister, i hvert fall i opinionen. Det vil alltid være noen som ikke får tilstrekkelig hjelp av det offentlige. Og ofte må sykehus endres, mange ganger må noen legges ned. Hvis byrådet i Bergen synes det er tungt å legge ned skoler, prøv et sykehus!

Det er flere grupper som etter mitt skjønn burde fått en helt annen prioritering enn det dagens helsepolitikere evner å få til. Det gjelder blant annet de såkalte «metadon-barna», hvor to-tre barn hver eneste måned blir med smerter og abstinenser fordi mor får metadon eller Subutex. Det gjelder også rusavhengige mer generelt, hvor helsevesenet i for liten grad evner å gi dem samme rettigheter som andre mennesker med mer «normale» lidelser.

Mitt håp er at en handlekraftig minister, slik Høie er, vil være den statsråden som nettopp klarer å ta tak i situasjonen for metadon-barna. Det er ikke festtalene som mangler på dette feltet. Det er enkelt og greit at noe skjer.

Ikke uventet har konkurranseutsetting og private tjenesteleverandører skapt en del debatt mens Høie har vært minister. Mye av kritikken er klassisk høyre-venstre debatt, mens noe bare tar helt av.

Faktum er at de store linjene ligger fast, selv om enkelte prøver å tegne et annet bilde. Det vi ser i dag er et helsevesen med stødig styring, helseforetak som har fått bedre økonomisk kontroll og pasientkøer som blir stadig mindre. Det som skjer av såkalt «privatisering» er kun små endringer for å effektivisere dagens drift.

Det er i prinsippet umulig å lykkes som helseminister, i hvert fall i opinionen.

At pasientkøene går ned, er grunn til å juble over. På to år er ventetiden redusert med 11 dager viser tall fra Norsk Pasientregister. Nå kan det være at enkelte sykehus feilrapporterer slik noen hevder, men det er likevel grunn til å tro at trenden er reell. Jeg skulle ønske opposisjonen ga sykehusene og sykehusenes sjef, Bent Høie, ros for dette. I stedet kjøres det bare utspill med mistenkeliggjøring.

I disse dager diskuteres et nytt forslag fra Høie, hvor vi skal få standardiserte tobakkspakker, populært omtalt som «Høies snusforslag». Frp varslet i helgen at de vil stemme imot forslaget. De mener som tobakksindustrien, at Høie går for langt. Forslaget innebærer at vi får mørkegrønne pakker uten logo og med store bilder av skadene produktet forårsaker. Merkevarenavn trykkes i samme skrifttype slik at alle pakker i prinsippet ser helt like ut.

Ifølge VG er det mye bråk i Frps gruppe knyttet til dette forslaget. En av stortingsrepresentantene omtaler helseministeren som «helt rabiat når det gjelder tobakksprodukter. Han er en fanatiker».

Spør du meg fremstår Høie som fantastisk opptatt av vår alle helse, og det bør en helseminister være.

Ellers som helseministeren selv svarte i VG:

– Tobakk er fortsatt den viktigste årsaken til en for tidlig død i Norge. Om noen da vil bruke den type betegnelser på meg i den kampen, så ser jeg på det som en hedersbetegnelse.

Godt svart. Heia Høie!

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone