Støre bør skryte mer av Solberg

Forskjeller og politisk debatt er svært viktig. Men debatten må være sann og reell.
13. September 2016

Gang på gang tar politikere æren for endringer forgjengerne satt i gang. Samme prinsipp gjelder for fordeling av skyld. Mangel på sannhet og raushet svekker demokratiet.

I forrige uke fikk vi nye sykkeltall for hovedstaden. Antall syklister hadde økt med 17 prosent. Miljøpartiets tillitsvalgte var raskt ute og tok æren. Flere av dem mente det var helt utrolig hva de fikk til på bare ett år i byrådsposisjon. Og det er jo riktig. Det er helt utrolig, det er ikke en gang sant.

Ingen skal tvile på at Miljøpartiet har ambisjoner for sykkelpolitikken i Norge. De har både evne og vilje. Men det nytter ikke å ta æren for forhold som har vært påvirket og bestemt over mange år, lenge før de inntok Oslo rådhus.

Det tar lang tid å endre folks trafikale vaner. Det tar enda lengre tid å omregulere trafikale områder. Derfor handler sykkelpolitikk om langsiktighet, slik de fleste politikkområder gjør.

En annen interessant nyhet i forrige uke var tallene for sysselsettingen, som NRK presenterte, hvor både journalister og politikere koblet tallene til hvem som satt i regjering.

Mange mente at regjeringens skattepolitikk hadde skylden for de dårlige tallene. Ingen ville nevne hva fall i oljeprisen fører til. Eller situasjonen i verden for øvrig. Fiksjon slår ofte fakta når politiske poenger skal scores.

Jeg forstår godt at det er fristende å ta æren selv og hive skylden over på dine motstandere. Som eks-politiker kaster jeg nå stein i glasshuset. Jeg hører klirringen.

Likevel er det viktig adressere dette. Når folkets representanter i så stor grad tenker strategisk framfor hva som er 100 prosent sant, svekkes innbyggernes tillit til den politiske debatten. Og tillit må vi ha dersom vi ønsker et velfungerende samfunn.

Hva hadde skjedd hvis man begynte å skryte av sine forgjengere? Eller, tenk om Ap-leder Jonas Gahr Støre kunne berømme statsminister Erna Solberg og regjeringen for innsatsen i saker hvor han er enig?

Snart skal finansminister Siv Jensen presentere regjeringens budsjettforslag for 2017. Vi vet at opposisjonen kommer til å rase. Opposisjonen er så innstilt på å rase at de kan sende ut pressemeldinger to minutter etter at Siv Jensen har gått på talerstolen. Kritikken er skrevet og ferdigformulert lenge før man får se innholdet i det man skal kritisere.

Mitt anliggende er ikke å kvele den politiske debatten. Forskjeller og politisk debatt er svært viktig. Men debatten må være sann og reell.

Norsk politikk minner litt for ofte om ørret- og kveiteburgeren som «Matkontrollen» til TV 2 avslørte. Man kaller det ørret- og kveiteburger, men består stort sett av annen fisk. Slik er det også med politiske resultater. Noe er selvsagt politiske veivalg, men det er ufattelig mye mer i miksen.

Foto: Arbeiderpartiet

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone