Ikke stein religionsfriheten, Zahid Ali!

Det er skremmende at komiker Zahid Ali i sitt oppgjør med all religion går i strupen på grunnleggende menneskerettigheter.
17. August 2016

Terror og overgrep er forferdelig. Det gjelder selvsagt også når begrunnelsen er religiøs. Jeg har ingenting imot at Zahid Ali raser mot muslimske terrorister, advarer foreldre imot å skremme sine barn med at Gud straffer eller kritiserer all burkabruk. Men det er skremmende at vil frata meg friheten til å gi barna mine det beste jeg har – budskapet om at de er elsket av Gud og kan få et evig liv ved troen på Jesus.

Religion er så mangt. Derfor blir det noe rot når Zahid Ali skriver som om «religion» er en slags enhetlig merkelapp. Bør han ikke vektlegge at mange troende mennesker er pasifister? Hans raljering med destruktiv religion passer dårlig med at Martin Luther King var baptistpastor eller at Mahatma Ghandi bygde en ikke-voldsbevegelse på hinduisme. Vi kan jo også nevne at årsaken til at William Wilberforce sto i spissen for å nedkjempe slaverihandelen (som ble forbudt i 1813) var en radikal, kristen omvendelse.

Skråsikker religionskritiker

Det finnes mye religiøs ufornuft i vår tid. Men det er ingen automatisk kollisjon mellom religion og rasjonalitet. Tvert imot går kristen tro godt overens både med vitenskapelig tenkning og rasjonell argumentasjon. Det sier sitt at kanskje så mye som en tredjedel av amerikanske fagfilosofer er tydelige kristne (ifølge den ateistiske filosofen Quentin Smith).

Selv fremstår Zahid Ali som en svært skråsikker religionskritiker. Det er greit nok. Men vil han virkelig ikke formidle noe av det han tenker om religion til sønnen sin? I kronikken leser vi at når sønnen kaller seg muslim og vil besøke en moské, sier Ali ja. Og når han sier at han ikke vil være muslim lenger, svarer faren: «OK, sa jeg – gjør som du vil».

Men vil han virkelig ikke formidle noe av det han tenker om religion til sønnen sin?

Dette høres kanskje fint ut, men Ali fremstår svært selvmotsigende. Henger det virkelig på greip at en far som mener at «religion er steining av fornuften» ikke gir et eneste råd til sønnen sin hvis denne vil være en aktiv muslim (eller en tydelig kristen)? Det er forunderlig hvis en mann ikke vil fortelle sitt eget barn noe som helst om religion når han velger å rase mot all religion i Norges største avis.

I tillegg vil Zahid Ali at staten skal hindre religiøs oppdragelse av barn. Ja, slikt bør «være forbudt». Det er uhyre problematisk av mange grunner. Først fordi det er det i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det finnes ikke et fnugg av tvil om at menneskerettighetene fastslår at foreldre (og ikke staten) har ansvaret for å gi barn en religiøs og moralsk oppdragelse. Slik sett er Zahid Ali en modig mann. Det er ikke ofte kronikkskribenter åpent etterlyser et forbud som sender oss på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Trospoliti med forhørsrett

Riktignok ble Norge felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2004 fordi KRL-faget var obligatorisk. Domstolen hevdet at foreldre dermed ikke kunne frita barn for kristen forkynnelse. Nå ønsker Zahid Ali en ekstrem variant av motsatt politikk. Hvis den norske stat skal hindre foreldre fra å fortelle barna sine om Gud vil vi havne omtrent på samme nivå som Nord-Korea når det gjelder trosfrihet. Alis kamp for å gjøre verden til et bedre sted bør ikke kombineres med steining av religionsfriheten.

Kanskje vil Zahid Ali hevde at det ikke er ordinær, religiøs oppdragelse han vil stanse, bare «religiøs indoktrinering av barna sine». Men hvordan vil han skille mellom indoktrinering og oppdragelse? Skal barnevernet ta plass ved sengekanten når far eller mor ber aftenbønn med barna? Eller skal et trospoliti jevnlig forhøre barn om hva mamma og pappa sier om Gud?

Skal barnevernet ta plass ved sengekanten når far eller mor ber aftenbønn med barna?

Nå er jeg ikke i tvil om at mange foreldre utsetter sine barn for usunn oppdragelse – også når det gjelder religion. Jeg avviser ikke at barnevernet – eller politiet – iblant skal gripe inn for å beskytte barn mot overgrep av ulik art. Men hvis Zahid Ali får det som han vil, forsvinner svært mye trosfrihet og ytringsfrihet. Jeg vil bo i et svært totalitært land hvis jeg bryter norsk lov ved å lese bibelfortellinger for barna mine, be med dem eller sende dem på søndagsskolen.

Del


Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Powered by Cornerstone