Den frivillige gaven

Mennesket, fortelles det i den judeo-kristne skapelsesberetningen, er individer som blir til ved relasjoner. Her ligger det en fascinerende spenning. Samtidig som fellesskapet er en nødvendighet, må det velges frivillig.
29. Mai 2016

Teksten er publisert i et magasin utgitt av dansekompaniet Carte Blanche i forbindelse med forestillingen "We are here together”. Forestillingen omhandler fellesskap og massens bevegelser, og er skapt av koreografene Mia Habib og Marcelo Evelin i samarbeid med kompaniet. I magasinet ønsker man blant annet å belyse perspektiver på fellesskap sett fra ulike politiske ståsteder. Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie har skrevet denne teksten. Bildet er promobildet til Carte Blanche fra forestillingen.

Hvorfor er det slik? Fordi relasjoner utrykkes i en spesifikk handling: gavegiving. Til sine venner gir man tid og krefter. Til sin partner gir man enda mye mer, man gir seg selv. Dette er ikke et slags nullsumspill der det du gir til den andre er noe du mister. Fellesskapet oppstår når den andre gir tilbake; når vennene gir av sin tid og sine krefter, partneren gir seg selv. Her ligger det en kritikk av de politiske posisjonene som glorifiserer autonomi, den radikale og ensomme selvrealisering.

Dersom fellesskapet oppstår ved gavegiving, kan man umulig tvinge individet inn i fellesskapet. Når man tvinger noen til å gi bedriver man tyveri. Her ligger det en kritikk av de politiske posisjonene som skal «vedta» fellesskap. Det er et destruktivt prosjekt, ettersom tvangen bare vil gjøre motvilligheten større. Fellesskapet er noe individet må overbevises om å ta del i, ikke noe det kan tvinges inn i.

Hvordan overbeviser man individet om å ta del i fellesskapet? Ved å være den første som gir. Både innenfor sosialantropologien og økonomien ser man at mottakeren av en gave føler seg moralsk forpliktet til å gi noe tilbake. Og når mottakeren gir noe tilbake, er det tilsvarende naturlig for giveren å fortsette gavegivingen. Det er derfor vi insisterer på å betale for vår venn når vi er på kafé dersom denne vennen betalte for oss ved forrige kafébesøk.

Det menneskelige potensial realiseres i fellesskapet, den gjensidige gavegivingen. Men individet må velge dette fellesskapet frivillig. Og den eneste måte å overbevise menneskene om at fellesskapet er nødvendig, er ved å begynne å gi selv.

Del


Andreas Masvie er redaktør i Mentsch Magazine (https://www.mentschmagazine.com). Han har en bachelorgrad ved NHH, og studerer filosofi og teologi ved University of Oxford. 
Powered by Cornerstone