Barnebruder og norsk avsky

Vi reagerer med avsky når barnebruder kommer hit. Men vi hiver ivrig ut barn vokst opp i Norge, til land hvor mange blir barnebruder.
08. Februar 2016
Illustrasjonsfoto fra sxc.hu
Illustrasjonsfoto fra sxc.hu

Minst ti jenter under seksuell lavalder kom sammen med sine ektemenn til Norge i fjor.

Det viser tall NRK har hentet inn fra UDI og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den yngste var 11 år, og tar vi med alle under 18 år er totalantallet 61 mindreårige som var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor.

Helt naturlig og ikke uventet har det vært mange reaksjoner både overfor den uretten barna har vært utsatt for og mot dem i Norge som har prøvd å si at vi må forstå dette. Innvandringsminister Sylvi Listhaug var en av mange som sa at «dette er helt forkastelig».

Statistikken for i fjor viser at barna i hovedsak har flyktet fra landene Syria, Afghanistan og Irak. De to siste er land Norge gjennom flere år har returnert utviste asylsøkere til.

Det har merkelig nok vært bred politisk enighet om disse returene, til tross for at man gang på gang har kunnet påvise at forholdene fortsatt er svært dårlige mange steder i både Afghanistan og Irak.

Det er unektelig noe som skurrer her. Det vekker enorm avsky å bli eksponert for noe i Norge som mange dessverre opplever er normalen andre steder. Disse andre stedene mener vi attpåtil at barn vokst opp i Norge uten problem kan tvangsutsendes til.

Ni år gamle Farida fra Dokka er ett av asylbarna som nå bor i Kabul, Afghanistan. Hun venter på hva retten skal si senere i år. Alle dem som nå har uttrykt sin avsky forbarnebruder kan jo starte med å hente Farida hjem til Norge.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone