Hvorfor handler Ola svart?

Hvis vil skal bekjempe svart arbeid er vi nødt til å gjøre det mindre lønnsomt å handle svarte tjenester.
18. August 2015
Murer
Murer

Tankesmien Agenda har prisverdig kommet med et nytt notat om svart arbeid og mulige tiltak. Anslag fra A.T. Kearney viser at den svarte økonomien i Norge er på 420 milliarder kroner. Når mange arbeider svart er hele velferdsstaten truet.

Det er ikke bare tapte skatteinntekter som gjør svart arbeid problematisk. Verst er det at det rammer mange enkeltmennesker. Svart arbeid er en alvorlig trussel mot vårt liberale rettssamfunn. Kriminelle leverandører får rett og slett for stor makt. De kan tvinge mennesker i en sårbar situasjon til å arbeide på umenneskelige kontrakter, de kan underminere kontraktforståelsen i arbeidslivet og utkonkurrere lovlig virksomhet.

Hvorfor handler Ola svart?

Agenda påpeker ganske riktig i sitt notat at skatt, arbeidsgiveravgift og mva. kan mer enn doble prisen på en tjeneste. Skal mannen som maler huset tjene 50.000, må du minst betale 110.000 kroner. Det lokker mange til å handle svart.

Den sammenhengen har norske politikere sett før. Derfor ble tollen på industriprodukter gradvis fjernet. Hadde en hvit PC kostet 20.000 kroner, mens en svart PC kostet 10.000 hadde det blitt solgt mange «svarte» PC.

Vi konsumerer stadig flere tjenester. Trenden vil forsterkes av at samfunnet får flere frilansere. AirBNB, ÜBER og frilansere er bare begynnelsen. Det vil bli stadig flere plattformene som formidler arbeid eller tjenester til privatmarkedet. I utgangspunktet er dette bra. Den voksende service industrien gjør at det skapes mange nye arbeidsplasser, spesielt for folk med lav utdannelse. Potensielt er det servicenæringen en motor i integreringen.

Men skattedifferansen mellom svarte og hvite tjenester gjør det stadig mer fristende å handle svart. Problemet er at i det du handler på AirBNB eller frilanser vet du ikke om leverandøren betaler skatt. Agenda vil at nettsidene skal tvinges til å sjekke om alle frilansere betaler skatt på sine honorarer. Det finnes trolig ikke en mer effektiv måte å hindre at Über, AirBNB og frilansere etablerer seg i Norge. Delingsøkonomien kommer til å være død før den startet.

Hvis vil skal bekjempe svart arbeid er vi nødt til å gjøre det mindre lønnsomt å handle svarte tjenester. En viktig grunn til at Norge trenger en skattereform er å motvirke svart arbeid, og et mål for skattereformen må være å senke det nominelle skattenivået på tjenester.

For alternativet er ille. Det blir synlig i Agenda forslag. De skriver: «Agenda vil at skatteetaten må prioritere å gjennomføre kontroller i privatmarkedet (...) i samarbeid med andre etater. Samtidig anerkjenner vi at skatteetaten ikke vil har ressurser nok til å undersøke alle hus og hjem». Det er vel et gode at skatteetaten ikke skulle sjekke alle hus og hjem. Tillit kalles det.

Agenda vil også opprette et lavterskels tilsyn, som skal ta i mot tips fra publikum. Å ha en telefon hvor man kan ringe for å sjekke en tilbyder er en god idé. En tipstelefon hvor man kan melde fra om det man tror er svart arbeid hjemme hos naboen er ikke en god idé.

Det er ikke enkelt å bekjempe svart arbeid, men i det man gjør det må man ha to tanker i hodet. Det må bli mindre lønnsomt å handle svart og vi vil bevare den liberale rettsstat.

Del
Filip Rygg er leder i Stiftelsen Skaperkraft. Han har tidligere vært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. I tillegg til å være leder i Skaperkraft, er Rygg også daglig lederi eiendomsselskapet Cartas, medlem av Kringkastingsrådet til NRK og styreleder i stiftelsen Betanien Bergen. Høsten 2017 kom Rygg med sin første bok, Fremtidens tapere. Twitter: @filiprygg Facebook: /politikk Instagram: @filiprygg E-post: filip@skaperkraft.no
Nicolai Strøm-Olsen er redaktør i Frekk Forlag, forfatter og gründer. I 2009 var han co-gründer av magasinet KUNSTforum og i 2010 ble Frekk Forlag stiftet. Strøm-Olsen har skrevet bøkeneHans Gude - En kunstnerreise(2015) og vært medforfatter på bøkeneBykamp(2014) ogNorsk Slaveri(2014). Han arbeider fortiden med med bokserienKonkurransekraft.Strøm-Olsen er en aktiv samfunnsdebattant.
Mer fra samme forfatter

Falske nyheter bør kunne straffes

Forsøk på å manipulere valg synes å bli stadig vanligere. Norge bør følge Frankrikes eksempel og bruke...

Publisert: VG, Filip Rygg
- 16. Januar 2018

God jul fra Superkraft

Les årets julebrev fra Skaperkraft-leder, Filip Rygg.

Publisert: Skaperkraft.no, Filip Rygg
- 22. Desember 2017

Det er ikke nok å huske historien

Det største ubehaget med vår egen mørke historie, er å stille spørsmålene: Kunne det skjedd igjen? Og...

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 29. November 2017

Kun følelser som gir beklagelser?

Har vi blitt et land hvor beklagelsene sitter løst hvis noen føler seg såret, mens det å be om tilgivelse...

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 22. November 2017

Nå må mennene rydde opp

Etter flere uker med #metoo har en rekke menn blitt avslørt. De tragiske avsløringene må føre til mer...

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 15. November 2017
Powered by Cornerstone