Statsråd Anundsens våpentriks

I snart et år har politiet vært “midlertidig” bevæpnet. Det er på tide å stoppe det Stortinget allrede har sagt de ikke vil ha, og heller lytte til forskerne. Flere våpen gir større fare.
11. August 2015
Bullets, picture from sxc.hu
Bullets, picture from sxc.hu

Sist høst vedtok justisminister Anders Anundsen at politiet skulle bli midlertidig bevæpnet, det ble begrunnet med terrorfaren og siden den gang har han stadig forlenget midlertidigheten, foreløpig frem til 20. august. Dette til tross for at et flertall på Stortinget har sagt nei til en generell bevæpning.

For snart ett år siden ble det også sendt ut en høring om permanent bevæpning. Den ble behørig kommentert i denne spalten den gang, men la meg gjenta noen hovedpoenger. Først og fremst fordi høringen illustrerer godt hvordan man i denne saken ikke bryr seg om fakta eller normale prosedyrer.

Høringsforslaget fra Anundsens departement baserte seg på arbeidet til en arbeidsgruppe som hadde et helt annet mandat enn å vurdere generell bevæpning. Arbeidsgruppen skulle vurdere en ny våpeninstruks innenfor et system med fortsatt ubevæpnet politi. Hensikten var å gjøre det enklere for politiet å bli bevæpnet når situasjonen krever det, altså uten at man går til daglig og generell bevæpning. Men så kommer politikken inn, for i denne saken er den overlegen fornuften.

I høringsforslaget uten relevant utredning ble det lagt inn følgende forslag «generell bevæpning der politiet mener det er den beste løsningen». I tråd med denne arbeidsformen har man forlenget den midlertidige bevæpningen i snart ett år. Jeg håper det snart er slutt.

Stadig får vi høre at «fordi så mange andre land har bevæpnet politi, så må også Norge ha det». Jeg strever alvorlig med å forstå slike argumenter. Hvis logikken er at vi skal ha det alle andre har, så er det mye ugang vi da må ønske oss.

De siste ukene har vi kunnet lese om flere underlige episoder hvor våpen fra politiet har blitt avfyrt inne på politistasjoner. Heldigvis har ingen dødd, men skal vi tro han som trolig kan mest om dette i Norge, Johannes Knutsson ved Politihøgskolen, så vil antall drap kunne

øke dersom politiet er bevæpnet.

Til Dagsavisen (for snart tre år siden) viste forskeren blant annet til Sverige som i snitt løsner skudd ved 30 situasjoner årlig, noe som er ti ganger oftere enn i Norge. Og selv om du korrigerer for innbyggertall så er altså tallene for Sverige langt høyere enn for Norge.

Knutson viser også til at svensk politi skader i gjennomsnitt åtte personer og dreper en person i året. I Norge skader politiet i gjennomsnitt 0,6 personer og dreper 0,3 personer i året.

Det er få land i verden som har ubevæpnet politi, men landene har gode tall å vise til. Argumentasjonen til Anders Anundsen for den midlertidige bevæpningen er som sagt trusselsituasjonen, men da er det verdt å minne om at Storbritannia i mange år har hatt både terroraksjoner og et høyt trusselnivå, uten å gå til bevæpning. Og kanskje kan vi lære av hvordan Storbritannia har løst det. For selv om politiet ikke er bevæpnet, har man trente styrker med våpen som raskt kan gå inn.

Stortingsrepresentant Iselin Nybø fra Venstre har pekt på Storbritannia i debatten som har gått i Stortinget. Hun har også reist prisverdige spørsmål om den midlertidige bevæpningen kan trappes ned til å omfatte bare spesielle geografiske områder av Norge, eller til beskyttelse av spesielle bygninger eller områder.

At politiet i alle politidistrikt skal være midlertidig bevæpnet i et helt år på grunn av en uspesifisert terrortrussel fremstår verken logisk eller gjennomtenkt. Stortingsflertallet ønsker ikke permanent bevæpning, men statsråden kan bruke sine fullmakter til å stadig forlenge den midlertidige bevæpningen. Nå må vi håpe at regjeringskollegiet eller statsministeren får statsråden på bedre tanker.

Alle ønsker vi et politi som er beredt til å håndtere det som truer landet vårt og selvsagt skal vi ikke ta lett på den trusselen PST mener Norge står overfor. Men som samfunn må vi kunne forvente at man lytter til forskningen på feltet og at man veier ulempene opp mot det man hevder en oppnår. Er det virkelig hensiktsmessig med bevæpning, eller er det bare politikk? Selv om jeg aller helst ser at man stopper bevæpningen, kan man gjerne se på en løsning slik Nybø har tatt opp. Det vil i det minste fremstå mer gjennomtenkt.

PS! Satirenettstedet 5080.no skrev forleden en artikkel om at politiet nå skulle få en ekstra pistol for å beskytte seg mot egne vådeskudd. Vi kan gjerne kalle det ondskapsfull og uvitende satire, men litt moro må man ha.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone