FrP og oss

I dette valget har FrP fått svi for sine verbale synder. Men er partiet blitt hoggestabbe og syndebukk i mangel på selverkjennelse hos alle oss andre?
15. April 2013

I dette valget har FrP fått svi for sine verbale synder. Men er partiet blitt hoggestabbe og syndebukk i mangel på selverkjennelse hos alle oss andre?

Dette er ikke et forsvarsskrift for FrP. Likefullt: Når kommentatorer og medier i så stor grad retter skytset mot én aktør kan det være et signal om manglende vilje til å reflektere rundt dypere, underliggende samfunnsutfordringer. At både de verbale og skriftlige angrepene har haglet mot FrP skyldtes flere faktorer. Etter 22.7 har ikke det innvandrerfiendtlige budskapet hatt like god klangbunn hos et folk som har flokket seg om sterke fellesskapsidealer og som har vist et sterkere samhold enn på lenge. Siv Jensens utsagn presentert i valgkampsinnspurten om at "vi har tatt imot for mange innvandrere" bidrar til å legge partiet laglig til for hogg. Spørsmålet er likevel om vi gjør FrP til syndebukk i mangel på et reelt ønske om å gå i oss selv. I et innlegg i Klassekampen 7.9 spør historiker Kåre Lunden hvorfor udåden til Behring Breivik stort sett blir forklart med uforståelig ondskap. "Kva for sosiale norske problem er det eit utslag av? – Hadde gjerningsmannen vore innvandra muslim; eller hadde han vore bonde fra Setesdalen, nasjonalist og målmann, hadde vi då sagt at forklåringa er allmenn menneskelig "ondskap" utan begripeleg samanheng med miljøet?", spør Lunden. Han legger til at Behring Breivik er diplomatsønn fra hovedstadens beste vestkant og således er del av den norske elite. Lunden presenterer den skamfulle fallhøyden ved å mislykkes i et samfunn hvor stadig flere faller utenfor som en av flere forklaringsgrunner for terrorhandlingene. Og har man følt seg sosialt underlegen og kanskje forsmådd over for lang tid, kan man fristes til å understreke sin betydning med til dels sterke virkemidler, eller direkte ta hevn. Et sosialt sykdomstrekk i Norge i dag som kan bidra som bakenforliggende forklaringsvariabel finner vi i en rapport fra Røde Kors og FAFO fra 2009. Der presenteres en undersøkelse om våre ti største sosiale utfordringer i Norge. Blant dem er økende ensomhet, økende psykiske lidelser og økende utenforskap blant flere grupper i samfunnet. I sum er konklusjonen at vår sosiale kapital (den samlede tillit mellom individer i samfunnet) sakte, men sikkert, forvitrer. Ikke så rart kanskje, når statistikk fra boligbygger Selvaag viser at 55% av Oslos befolkning bor alene. Det politisk korrekte Norge tyr til forenklede løsninger ved å rette fokus bort fra seg selv og ved å insinuere at FrPs program om enn bare marginalt overlapper med Behring Breiviks ideologi. I stedet for å rette skytset mot nettopp ett politisk parti bør vi alle - politiske partier og hver og en i sær - vurdere våre egne prioriteringer. Vi må alle bidra for å styrke den sosiale tillit og tilhørighet i samfunnet for alle innbyggere. Det er den beste medisin mot fostring av utenforskap av den ekstreme sorten Behring Breivik nettopp har vist.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone