Moderne moralisme

Det er bra at norske medier avslører stortingspolitikere som bryter norsk lov. Det er ikke bra at enkeltpersoner havner i offentlighetens gapestokk og utsettes for en moderne form for moralisme.
15. April 2013

Det er bra at norske medier avslører stortingspolitikere som bryter norsk lov. Det er ikke bra at enkeltpersoner havner i offentlighetens gapestokk og utsettes for en moderne form for moralisme.

Onsdag kveld forrige uke eksploderer norske medier. Tv2 avslører at stortingsrepresentant Bård Hoksrud har kjøpt sex i Latvia. Den pikante nyheten er på kort tid i alle medier. Når VG noen timer senere går i trykken, har bortimot seks journalister arbeidet med saken. Også i mange andre medier er ressursbruken stor. Spørsmålet er om Hoksrud nå er satt i offentlighetens gapestokk. Vi snakker om en gift mann med små barn. Det gjør handlingene hans særlig kritikkverdige, men gjør også at spørsmålet om aktsomhet blir sentralt. Temaet har fylt norsk offentlighet etter selvmordet til Tore Tønne – som utvilsomt hadde sammenheng med et stort medietrykk. Hver gang norske politikere blir beskyldt for lovbrudd, om det så handler om Trond Birkedal eller Åslaug Haga, er det grunn til å spørre om det samlende medietrykket blir til en gapestokk. Carl I Hagen er sitert på kommentaren: «Det er ikke et mord han har begått». Vi forstår de som opplever uttalelsen som bagatellisering. Men det er neppe noen tvil om at Hoksrud vil oppleve en eventuell straff fra norsk rettsvesen som en bagatell sammenlignet med den eksponeringen han nå utsettes for. Det er tankevekkende. Det er ikke særlig overraskende at også stortingsrepresentanter har utenomekteskapelig sex. Dessverre. I motsetning til i mange andre land, kan nok politikere i Norge ha sine sidesprang uten at det blir til store nyhetssaker. Det spesielle med Bård Hoksrud er at han har kjøpt sex og dermed brutt norsk lov. Vi støtter forbudet mot sexkjøp. Det finnes mange gode grunner for å reagere sterkt mot den utnyttelse av kvinner vi står overfor. Men det er også naturlig å minne om Jesu ord: «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne!» «Moralisme» er blitt et skjellsord i norsk offentlighet. Det kan skape mye motstand å fremføre tydelige etiske standpunkter. Begrunnelsen er ofte at ingen av oss er perfekte. Men med en gang et lovbrudd begås, kommer situasjonen i et annet lys. Selv små lovbrudd kan havne på medienes forsider, noe Bård Vegard Solhjell nylig opplevde etter togsniking. Vi mener ikke at Bård Hoksrud har begått et bagatellmessig lovbrudd. Men vi spør om ikke den unisone fordømmelsen i for liten grad tar hensyn til at vi alle begår handlinger vi er glade for at ikke blir gjengitt på forsidene av norske aviser.

Del


Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Powered by Cornerstone