Trenger vi en kristen tankesmie?

Ja, fordi det handler om å være med å sette dagsorden og ikke bli utydelige, mener 70 stiftere med ulik yrkesbakgrunn og kirketilhørighet. Vi trenger alle med på laget og inviterer derfor bredt til partnerskap.
15. April 2013

Ja, fordi det handler om å være med å sette dagsorden og ikke bli utydelige, mener 70 stiftere med ulik yrkesbakgrunn og kirketilhørighet. Vi trenger alle med på laget og inviterer derfor bredt til partnerskap.

Den retningen et samfunn tar, oppstår ikke i et vakum. Den formes av individer og grupper. Den formes av tanker. Som kristne har vi til alle tider vært bidragsytere for å forme samfunnet. Noen ganger viser historien at vi har gjort en slett jobb, andre ganger har vi vært konstruktive og vesentlige bidragsytere. Kristne tanker og deres betydning for kristent samfunnsengasjement har røtter tilbake til både urkirke og antikken. I nyere tid og spesielt fra og med Hans Nielsen Hauge og i etterdønningene av hans bevegelse har vi fått lov til å bidra med mye godt i Norge. Det ønsker vi å fortsette med. Siden 2003, da det liberale Civita så verdens lys, har nettopp fenomenet med tankesmier bidratt til å prege samfunnsdebatten. I etterkant kom den sosialistiske Manifest Analyse, minoritetstenketanken Minotenk og nå i april også den sosialdemokratiske Progressiv. Vi vil være med å forme Norges tanker. Vi vil bidra sammen med alle gode krefter der det er naturlig, og vi vil heise flagg å stå alene når det kreves av oss. Måten vi skal arbeide på, er å bygge en plattform av faglige og dyktige skribenter som kan stå sammen på et felles tankegods; de klassiske kristne grunnverdier. Vi skal skrive kronikker og etterhvert presentere egen forskning. Vi vil holde seminarer og bidra til en bredere debatt og en dypere refleksjon. Når disse skal appliseres til et moderne og multikulturelt samfunn, kan verdiene inspirere til praktiske løsninger som er gode – for alle, uansett tro. Vi tror Bibelens verdier er relevante i 2011, men de må altså taes med i samfunnsdebatten på en vis måte, i et demokrati der alle stemmer har rett til å bli hørt på likt grunnlag. Til nå er vi over 200 partnere som bidrar økonomisk for å virkeliggjøre arbeidet. Vi trenger alle gode krefter for å bygge Skaperkraft og gjøre tankesmien livskraftig. Vil du være med, ber vi deg bidra ved å velge form og måte her. Takk for at du vil være med.

Del


Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone