Ammetåke fra Storvik

Onsdag forrige uke predikerte Dagsavisens sjefredaktør, Kaia Storvik, tåteflaskens fortreffelighet. Hun gikk glatt forbi både spedbarns tilknytningsbehov og positive ernæringsmessige effekter av amming.
15. April 2013

Onsdag forrige uke predikerte Dagsavisens sjefredaktør, Kaia Storvik, tåteflaskens fortreffelighet. Hun gikk glatt forbi både spedbarns tilknytningsbehov og positive ernæringsmessige effekter av amming.

Vi er ikke blant dem som mener at fars tid med barn ikke er viktig. Vi mener heller på ingen måte at barn som ikke ammes i 6 måneder ikke kan klare seg godt i livet. Likefullt; når Storvik presterer å skrive en hel kommentar om noe så betydningsfullt som barns start i livet uten å ta med vesentlige sider ved saken, gjør hun etter vårt skjønn en slett jobb. Dagsavisens lesere hadde fortjent bedre. Et viktig moment som ble utelatt i kommentaren er spedbarns tilknytningsbehov. At mor blir oftest foretrukket som omsorgsperson i barnets første livsfase, kan kanskje henge sammen med nærheten som skapes gjennom amming, mente Turid Suzanne Berg-Nielsen (førsteamanuensis i psykologi ved NTNU) da det såkalte mannspanelet tidlig i 2008 foreslo en overføring av fødselspermisjon i favør til mer tid for far. Hun sa videre: "Mange studier har påvist at det å ha en utrygg tilknytning øker sannsynligheten for utvikling av psykiske vanskeligheter senere. Hvilke konsekvenser et tvunget fravær fra mor gjennom en obligatorisk farspermisjon kan medføre, vet vi ikke. (...) Høyst sannsynlig vil det innebære en unødig stressfaktor for mange barn i en sårbar tid", mener Berg-Nielsen. "Ministeren viser at han vet lite om amming og tilknytning", sier jordmor Rachel Myr til nettstedet babyverden.no 26.10.2011. Hun fortsetter: "Morsmelkerstatning kan ikke sammenlignes med morsmelk og de helseeffektene amming gir både mor og barn. Flere nyere studier fra England, Nederland, Spania og Australia viser at risiko for sykehusinnleggelse for lungebetennelse eller diaré hos barn under seks måneder er flere ganger høyere hos barn som ikke blir ammet enn hos brystbarn.  Dette er land med tilsvarende levestandard som Norge", påpeker hun. Dag S. Thelle og Petter Laake (begge professorer ved institutt for medisinske basalfag, UiO), beskriver flere ernæringsmessige sider av saken. I kronikken "Fra ammetåke til klarsyn" fra 26. januar 2011, også den på forskning.no, gir de en oppsummering av oppfølgingsstudier av amming som viser at dette gir god effekt på ferdigheter i matematikk, lesing, skriving og staving. Det minste debatten om farspermisjon og amming fortjener, er at både politikere i maktposisjon og meningsdannende kommentatorer legger for dagen en større evne til å se en sak fra flere sider enn det Lysbakken og Storvik her gjør.  

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone