Intoleranse i toleranseland

Når Regjeringen fratar fastleger reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål som blant annet abort, undergraver den sin egen kamp for toleranse.
15. April 2013

Når Regjeringen fratar fastleger reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål som blant annet abort, undergraver den sin egen kamp for toleranse.

Fastleger har ingen lovfestet rett til reservasjon av samvittighetsgrunner, men Helsetilsynet har i praksis akseptert lokale løsninger. Derfor har fastleger som for eksempel synes abort er svært moralsk problematisk, hatt anledning til å la kolleger ta arbeidet med å henvise til abort. Denne reservasjonen har oftest foregått smidig og med få eller ingen byrder for pasientene det gjelder: pasientene har fått sin henvisning, og legen har fått beskytte sin samvittighet Helse- og omsorgsdepartementet vil i et nytt rundskriv av 31.10.2011 fjerne denne muligheten for smidige løsninger. Det er "ikke hjemmel for kommunen til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift", heter det. Dette er en kontroversiell tolkning av loven som vil få alvorlige konsekvenser for leger og pasienter. Leger som opplever at aborthenvisninger eller andre problemstillinger er så problematisk at de ikke kan bidra til det uten å fornekte seg selv og sine dype moralske oppfatninger, vil med dette i praksis få yrkesforbud og må gi opp sin fastlegepraksis. Noen pasienter vil miste sin dyktige og samvittighetsfulle fastlege. Vi spør: Er dette toleranse i praksis? Representanter for regjeringspartiene har sagt mye vakkert og sant om viktigheten av å tolerere meningsmangfold i vårt demokratiske samfunn. Innser de ikke at å innsnevre helsepersonells anledning til å følge sin samvittighet er en bevegelse i motsatt retning: intoleranse? Statssekretær Robin Kåss (Ap) påpeker at "ingen i Norge har rett til å være fastlege" (https://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7855670). Nei, men det er en menneskerett å få respekt for sin samvittighet i dype overbevisningsspørsmål, slik det er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring §18. Helsepersonells rett til reservasjon er også stadfestet av Europarådet, så her er departementet i utakt med utbredte oppfatninger i Europa. Det er trist at Helse- og omsorgsdepartementet ikke innser at leger ikke helt kan legge av seg sin personlige moral når de tar på legefrakken. Hvis mange leger nå i praksis får yrkesforbud i allmennmedisinen, er det både helt unødvendig og intolerant. Kronikken ble først publisert i Vårt Land 15.11.2011, deretter i VG 19.11.2011.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone