"Det kristne høyre" har satt troende tilbake i samfunnsdebatten

I stedet for å kjempe for alles rettigheter, har vi som evangelisk kristne en tendens til å bare kjempe for vår egne kjernesaker, var Os Guiness` budskap under Skaperkrafts partnermøte i Oslo 8. november.
15. April 2013

I stedet for å kjempe for alles rettigheter, har vi som evangelisk kristne en tendens til å bare kjempe for vår egne kjernesaker, var Os Guiness` budskap under Skaperkrafts partnermøte i Oslo 8. november.

 

Os Guiness, som i følge filosof Henrik Syse er vår tids ”C.S. Lewis”, utfordret med dette tankesmien i oppstartsåret til å bidra til en tenkning hvor alles rettigheter blir ivaretatt. Den norske samfunnsdebatten trenger større bredde, og da er det viktig at kristne samfunnsengasjerte taler rettferdighetens sak og ikke kjempet kun for egne kjernesaker.

Lydopptak fra Os Guiness' tale Last ned [audio:https://skaperkraft.no/wp-content/uploads/2011/11/Forelesning.mp3]

Han presenterte et arbeid han har gjort over flere år for å bidra til et sterkere sivilsamfunn hvor han mener religionsfrihet står helt sentralt. - Vi har gått fra å være homogene til multikulturelle samfunn og det offentlige rom er nå like mye virtuelle som fysiske. Både i USA og i Europa vet vi fortsatt ikke hvordan vi skal håndtere dette slik at vi får til både harmoni og ekte trosfrihet, mener engelskmannen som er født i Kina og delvis bosatt i USA.

Positive tilsvar på samfunnsutviklingen

- Religonsfrihet er noe sekulære samfunn antar er for religiøse mennesker. Det handler ikke om dette, men om retten til å handle utfra sin egen samvittighet. Det gjelder alle mennesker, forklarte Guiness. Han påpekte at religionsfrihet bygger på ytringsfrihet som igjen bygger på samvittighetsfrihet. Han mente videre at når trosfriheten presses, svekkes det sivile samfunnet. Religionsfriheten er også nøkkelen til sosial harmoni, når denne fungerer parallelt med et tydelig politisk sivilsamfunn basert på et felles rammeverk. I møtet med multikulturalismen har kristnes respons vært dårlig. Man har ifølge Guiness lagt alt for stor vekt på troen på lovens kraft. Det viktigste i en kultur, er hjertets holdninger, og denne kan ikke lovstyres. Videre påpekte han at kristne har en tendens til å kjempe for egne kjernesaker mer enn for alles rettigheter og at man ofte gjør dette på en negative, noe fobisk måte basert på frykt, i stedet for å gi positive tilsvar på samfunnets utvikling. -Vi tror på en korsfestet Gud, og da burde vi tåle fornærmelser. Kristne kjemper for sine rettigheter i forsvarsposisjon med negative tilsvar i stedet for positive som for eksempel samvittighetsfrihet og trosfrihet for alle, sa Guiness.

Tre modeller for det offentlige rom

Guiness presenterte til slutt tre modeller for det offentlige rom; det ”hellige” offentlige rom (Den norske kirke i mild form, Saudi-Arabia i sterk form), det ”nakne” offentlige rom” som er den franske sekulære modell i mild form og den kinesiske i sterk form, og til sist ”det sivile offentlige rom” hvor alle har like rettigheter, basert pÃ¥ felles kjøreregler, utfra egen tro og samvittighet. Da er det frithet og åpenhet for å diskutere tro i det offentlige rom. Med henvisning til hvordan FNs menneskrettigheter, som også innbefatter samvittighetsfrihet i paragraf 18, er blitt utformet og forankret, mente han at modellen for det sivile samfunn også trenger tid for å forankres verden over. FNs menneskerettigheter ble først en deklerasjon, dernest etter 25-30 år nedsatt i mange nasjoners lovverk, og så forankret i samfunnet ved overføring gjennom familier og skoler. Det er nødvendig også i forholdet til trosfrihet og samvittighet basert på modellen om det sivile samfunnet, mente han. - Verden over ser vi en positiv svak vekst for den siste modellen om det sivile offentlige rom. Det er denne jeg utfordrer Skaperkraft til å arbeide videre med for det norske samfunn, avsluttet Guiness.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone