Når unge menn helst spiller playstation

Mens unge menn i Hans Nielsen Hauges følge startet bedrifter eller satt på Stortinget, spiller mange unge kristne menn i dag mye playstation. Det blir lite innflytelse av slikt.
15. April 2013

Mens unge menn i Hans Nielsen Hauges følge startet bedrifter eller satt på Stortinget, spiller mange unge kristne menn i dag mye playstation. Det blir lite innflytelse av slikt.

I første halvdel av 1800-tallet var sannsynligheten stor for at næringslivslederen, stortingsrepresentanten eller andre med innflytelse hørte til en gruppe svært samfunnsbyggende troende; de som gikk i Hans Nielsens Hauges fotspor. Skal vi tro statistikken (sist presentert i VL 30.01.2012), bruker norske ungdommer nå gjennomsnittlig nesten tre timer daglig på digitale medier; internett, TV, filmer og spill. Ifølge flere undersøkelser, blant dem fra SINTEF (2005),  gjelder dette mest gutter og unge menn. Vi mistenker at det spilles for mye playstation heller enn at det utvikles forretningsideer eller løsninger på samfunnsmessige utfordringer enten nasjonalt eller globalt. Feminin kristenkultur Er en kultur for samfunnsbygging i større grad mangelvare i dagens kristne landskap enn i tiden etter Hauges virke? Ifølge professor i økonomisk historie ved NHH, Ola Grytten, var "...hans etterfølgere aktive samfunnsbyggere, politikere og næringslivsledere. De var pionerer innen demokrati, rettsikkerhet, rettstat, liberalisme, arbeidervelferd, folkeopplysning, bedriftsetablering og sosiale reformer (Minerva 27.12.2010)." Hvis så er, kan en årsak være manglende rollemodeller for unge menn i våre kristne sammenhenger. Gudstjenestelivet er blitt femininisert, og guttene stikker av. "Sværd og kvinder skal få mænd i kirke", skriver Kristeligt Dagblad (22.2.2010) i en presentasjon av den engelske bevegelsen "Christian Vision for Men", som samarbeider med over 1000 menigheter. Ifølge artikkelen er antallet mannlige kirkegjengere i Storbritannia halvert på fem år. Deres analyse er klar: Kirke- og gudstjenesteliv er for myk i formen. Hverken symbolikk eller språk treffer mannens hjerte. Uten å gjemme fokuset på Gud som kjærlig far og tilbedelsen av Jesus, må også mannens medfødte vilje og evne til ledelse og noe å kjempe for, dyrkes frem i kristne sammenhenger. Det er dette som tiltaler mannen, mener organisasjonen. I Norge arrangerer organisasjonen "Menn i nettverk" mannskonferanse i Vennesla. Selv om mannsbevegelsen ikke har tatt av i samme grad som liknende kvinnenettverk her hos oss, gjenspeiles på denne måten trenden fra Storbritannia; mannens rolle i menigheten er ikke lenger tilpasset en moderne virkelighet.  Salget av John Eldridges "Slipp deg løs, mann" (Prokla Media, 2003), bekrefter behovet; den er blitt en bestselger med over 12.000 solgte bøker her til lands. Hauges eksempel i dag Behovene var åpenbare i Hauges Norge rundt 1800; en undertrykkende stat og mangel på politisk innflytelse for storparten av befolkningen, mangel på arbeidsplasser, fattigdom og tidvis sult. I dag lever vi i et av verdens mest velfungerende demokratier og rikeste land. Likefullt er det nok av både lokale og globale utfordringer å ta tak i som krever unges mot, kunnskap og handlekraft. Miljøkrise, finanskrise, menneskeverdsspørsmål, menneskehandel og økende relativ fattigdomsøkning. Disse, og flere med dem, krever menn med tak i. Kan troende igjen våge å fremvise ledelse og mot, som på Hauges tid, vil det i tillegg fremvise troens rolle som kilde til  positivt samfunnsengasjement. For å motvirke tendensen til myke menighetssamlinger, bør det aktivt løftes frem flere rollemodeller enn pastorer og ungdomsledere. Skal flere unge gutter og menn, også blant troende, igjen våge seg utpå som gründere eller politikere, må det nok også brukes litt mindre tid foran playstation. Kildeliste: Hans Nielsen Hauge, av Dag Kullerud (Aschehoug, 1996) Den haugianske etikk og kapitalismens ånd, masteravhandling ved Eirik N. Helgøy (NHH), 2010 "Protestantisk etikk og entreprenørskapens ånd", artikkel ved prof. Ola H. Grytten publisert på nettstedet til det liberale magasinet Minerva: www.minerva.as, 27.10.2010 "Slipp deg løs, mann" av John Eldridge. Prokla Media 2003. Artikkelen "Sværd og kvinder skal få mænd i kirke", Kristeligt Dagblad 22.2.2010 Nettstedet til "Christian Vision for Men": www.cvm.org.uk Mer: Artikkelen "To find happiness, forget passion", av Oliver Segovia, Harvard Business Review, 13. januar 2012.

Del


Anne Louise Hübert er sosial entreprenør og gründer av organisasjonen "Aid in Action" og studerer i tillegg medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er blant stifterne av tankesmien Skaperkraft.
Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone