Toleranse og respekt

Eirin Eikefjord langer løs på abortmotstandere. Det er hennes fulle rett, men hun treffer ikke sakens kjerne om reservasjonsrett for fastleger.
15. April 2013

Eirin Eikefjord langer løs på abortmotstandere. Det er hennes fulle rett, men hun treffer ikke sakens kjerne om reservasjonsrett for fastleger.

Man burde kunne forvente av en kommentator i Bergens Tidende at hun oppfatter sakens kjerne før det gyves løs med følelsesmessige kraftsalver. I stedet for å veie argumentene om reservasjonsrett for fastleger rasjonelt mot hverandre, slik professorene Schei og Meland gjør i sin kronikk 5.2.2012, fordreier Eikefjord fremstillingen av saken til å bli tradisjonell abortkamp. I tillegg fremstiller hun for liv-lobbyen på en nedlatende måte med tendensiøse utsagn som "annus horribilis" og det "grelle globale bildet". Det saken dreier seg om er ikke en diskusjon om selvbestemt abort, men om en gruppes rett til å leve integrerte yrkesliv. Selvsagt kan ikke samfunnet fungere dersom enhvers personlige overbevisninger skulle føre til særbehandling på alle nivå i yrkeslivet. Henvisning, og ikke bare utførelse, av abort står i en særstilling fordi det dreier seg om det mange mennesker verden over oppfatter som gryende menneskeliv. Det er trolig derfor Europarådet i sin resolusjon 1763 (2010) ettertrykkelig slår fast at helsepersonale bør få full reservasjonsrett, også fra å henvise, i etisk vanskelige spørsmål som abort. Resolusjonen slår også fast at pasientenes rettigheter må ivaretas, og europeiske land oppfordres til å regulere begge forhold på gode måter. Bergens Tidende forteller også 7.2.2012 at 20% av henvendelsene om abort til Kvinneklinikken kommer uten henvisning fra fastlege. Nettopp ved å tillate en slik løsning ville både fastlegenes og pasientenes rettigheter ivaretas på en god måte. Avslutningsvis vil vi påpeke Eikelands tone overfor abortmotstandere generelt. På sammen måte som at vi antar hun og hennes meningsfeller ønsker å bli møtt med respekt for sitt ståsted i saklig debatt, bør de som her er i mindretall møtes med en viss toleranse og respekt. Disse har også gode medisinske argumenter når de for eksempel påpeker paradokset ved at fostre kan fjernes parallelt med at jevnaldrende tidligfødte fostre reddes. Skal vi bevare evnen til å lytte til hverandres argumenter, også i vanskelige spørsmål, fordrer det at debatten holdes saklig. Det mener vi ikke Eikefjord har bidratt til med sin harselering av andre som ikke tenker helt som hun selv.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Silje Kvamme Bjørndal er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, hvor hun holder på med sin PhD-avhandling i systematisk teologi med tematikk kirkens rolle i et sekulært samfunn. Hun er redaktør for boken “Gud er tilbake!” som er utgitt av tankesmien i samarbeid med Frekk Forlag.
Powered by Cornerstone