Må ha tillit til foreldrene

Omskjæring. De som vil forby omskjæring av guttebarn roper i realiteten på en totalitær formynderstat.
15. April 2013

Omskjæring. De som vil forby omskjæring av guttebarn roper i realiteten på en totalitær formynderstat.

Senterpartiet vil forby omskjæring av guttebarn, kaller inngrepet et overgrep og sidestiller dette med omskjæring av jenter. Det siste er helt urimelig. Å omskjære gutter et lite inngrep. Internasjonalt vrimler det av faglige studier som forteller om få komplikasjoner. Vi vet at inngrepet faktisk gir helsegevinster. Urinveisinfeksjoner er for eksempel langt mindre vanlig blant omskårne gutter. Risikoen for å bli smittet av HIV er også redusert.
Veier så de positive helsegevinstene opp de negative? Her råder en viss uenighet. Men realiteten er at det store flertallet av voksne amerikanske menn er omskåret. Begrunnelsen er sjelden religiøs. Likevel vil mange menn at deres sønner skal omskjæres. Da blir det helt urimelig - ja, rett og slett fordomsfullt - å snakke om overgrep eller lemlesting. Nordmenn må gjerne være negative til omskjæring - og eventuelt fraråde inngrepet. Noe helt annet er det å rope på forbud. For mange jøder og muslimer er omskjæring en religiøs plikt. Det vil oppleves som fundamental diskriminering å forby disse å leve etter sin overbevisning.

Religionsfrihet

Dette handler om religionsfrihet - og om foreldres rett til å ta valg på vegne av sine barn. Det siste er også en menneskerettighet. Alle bedriver en eller annen religiøs eller livssynsmessig oppdragelse. Det er en illusjon at vi kan oppdra våre barn slik at de forutsetningsløs kan velge hva de vil tro og tenke når de blir voksne. Prinsippet må også gjelde for omskjæring av guttebarn. Ikke fordi foreldre har rett til å gjøre hva som helst, men fordi inngrepet ikke er til stor ulempe for barnet. Det bør mye til før en stat intervenerer i livet til en familie. Vårt utgangspunkt må være tillit til at foreldre vil barna sine det beste. Det kan være frustrerende å se at barn tar til seg helt andre verdier enn de vi selv omfavner, men alternativet er et totalitært samfunn der staten bestemmer hva vi har lov til å mene og tenke og gjøre. Barn utsettes nok for mye som i større eller mindre grad er skadelig. Det er ingen tvil om at barn som vokser opp i et hjem der det røykes innendørs blir mer fysisk skadet enn barn som omskjæres. Og mange foreldre er sikkert for dårlige til å sikre sine barn godt kosthold, nok søvn, sunne TV-vaner - i tillegg til en harmonisk oppvekst. Men svært mye skal til før foreldre straffeforfølges. Vi mener staten - med politi eller barnevern - bør gripe inn når vi står overfor grov omsorgssvikt. Antagelig skjer det ikke ofte nok. Desto mer paradoksalt er det å gjøre omskjæring av et guttebarn til et så stort overgrep at politiet og domstolen bør på banen. Her mangler proporsjonene fullstendig. Med et eventuelt forbud vil Norge bli det første landet i verden som ikke tolererer alminnelig jødisk og muslimsk praksis. Budskapet til troende muslimer og jøder vil være at disse ikke er velkomne til Norge fordi de er altfor slemme mot barn. Det går ikke an å snakke om mangfold og toleranse - og samtidig bruke tvang for å hindre mennesker å leve i pakt med sin tro. Følg debatten her: https://www.aftenposten.no/meninger/i/jdMpo/Ma-ha-tillit-til-foreldrene
Del


Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Powered by Cornerstone