Behov for modig lederskap

Kirke-Norge må våge en uhildet gjennomgang av hvordan vi bruker ressursene og hvordan slagkraften er for å nå våre mål.
15. April 2013

Kirke-Norge må våge en uhildet gjennomgang av hvordan vi bruker ressursene og hvordan slagkraften er for å nå våre mål.

Skulle tanken om en "Kirke-Norge 22. juli-kommisjon" bli virkelig, kreves det handlekraftige biskoper og generalsekretærer som våger å utfordre status-quo, skape større debatt og iverksette endring. For hva om ideen lansert av pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke den 31.8 ble forsøkt realisert i stedet for å bli husket som en spennende tanke? Det burde være en mulig oppgave å sette et team av kyndige konsulenter i sving noen måneder for en uhildet gjennomgang av ressursbruk, effektivitet og slagkraft i et mest mulig samlet Kirke-Norge. Selv en nødvendig avgrensing av mandat og omfang ville kunne skape en nødvendig og god debatt. Et slik initiativ burde kunne komme fra bispenes preses, kirkerådets leder eller en generalsekretær i en større kristen organisasjon. Kanskje Norges Kristne Råd er et naturlig fora, da det skal være "et redskap for samhandling i kirke og samfunn". I alle tilfeller: hvem våger å ta slik ledelse? Det har neppe vært gjort før. Det kommer til å kreve mot, også fordi det krever at man våger å gå utover egen og trygg del av kirkelandskapet. For om Kirke-Norge ikke trekker hodet opp av sanden og erkjenner virkeligheten, er sjansen for å lykkes med sitt felles oppdraget ikke særlig bedre en et loddkjøp på misjonsbasar. I næringslivet er tilbakemelding fra kunder knallhard og måles på bunnlinjen. Slikt fremmer ofte vilje til ærlighet og endring. Årevis nedgang i menighetsaktivitet, slik blant annet DAWN-rapporten om gudstjenestebesøk i Oslo fra 2011 viste, burde kanskje vekke oss. Hvorfor gjør den ikke det? Har vi tillatt en ukultur av å arbeide på det jevne i Kirke-Norge som er vel så innarbeidet som manglende terrorberedskap i departementene? Flere har gitt kirkens ledere utfordringen allerede: I kronikken "En kirke uten vekstambisjoner?" (VL 22.2.12) spør professor i merkevarebygging ved NHH, Magne Supphellen, hvorfor ikke strategidokumentene til Den norske kirke synes å ha noe som helst fokus på vekst. Hva er biskopenes og kirkeledelsens svar? Vi bør også tenke nytt i forhold til Kirke-Norges stemme i samfunnsdebatten. Kirkerådsleder Svein Arne Lindø innrømmet i forbindelse med debatten om legenes reservasjonsrett overfor Vårt Land 27.2.12 at kirken ofte tier. Journalist Frank Rossavik på sin side kommer med en knusende dom over den konservative del av kristen-norge i et foredrag under "Arkivdagen" høsten 2011. Med en bred analyse over aktører mente han at denne delen av kristen-Norge helt har gått i hi. Tankesmien Skaperkraft er et forsøk på å ta tak i denne utfordringen, ved å engasjere seg i en bredde av spørsmål. Det ligger likefullt et bredere ansvar på kirkeledere å dyrke frem en ny generasjon samfunnsdebattanter fra alle deler av Kirke-Norge. Det nytter ikke kritisere om vi ikke peker på mulige løsninger. Om flere aktører i Kirke-Norge hadde våget å gå sammen ved å la en gruppe kyndige konsulenter se på helheten, slik Andreassen skisserer, ville det kunne gi et unikt bilde av felles ressurssituasjon og slagkraft. Men også internt i organisasjone er det grunn til å rydde i gamle skap. Først og fremst trengs det ledere som kan bidra til å innhente et sant bilde av virkeligheten og som evner å trekke medarbeiderne med i den påfølgende endringsprosessen. Det krever villighet til å konfrontere, med tydelighet og samtidig omsorg. Dette kan gjelde på ulike områder: 1) Kan administrasjon og organisasjonsstruktur forenkles? 2) Er det prosjekter som fungerte godt tidligere, som bør legges ned? 3) Får vi god avkastning på eiendomsmasse og annen kapital? Har vi bygg som står tomme som unge kristne kan fylle med ny aktivitet, selv om de ikke tilhører vår organisasjon? 4) Hvordan er maktstrukturene; bidrar de til nytenkning og slipper de nye generasjoner til? Arbeides det sammen på tvers av aldersgruppen drar man veksler på både visdom og mot. Avslutningsvis bør det understrekes hvem som til sist har kontroll. Uansett våre strategiske evner er det Jesus selv som er kirkens hode. Kjernen i vårt budskap bør derfor trolig heller pusses blankt enn endres – det er evangeliets kraft som er det unike med vårt fellesskap som kalles Kristen-Norge, ikke våre organisatoriske evner. Det betyr likevel ikke at vi ikke kan og bør forvalte våre ressurser mest mulig effektivt, slik at budskapet kan synes best. Kirken er på ingen måte et synkende skip, men det kan gjerne ryddes en del både over og under dekk.  

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone