Ukristelig homohat

Det finnes tusenvis av kristne i Norge som mener at homofilt samliv er galt. De aller, aller fleste drømmer ikke om å forby homofile å leve sammen.
15. April 2013

Det finnes tusenvis av kristne i Norge som mener at homofilt samliv er galt. De aller, aller fleste drømmer ikke om å forby homofile å leve sammen.

Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter, ble brukt som begrunnelse. Realiteten er heldigvis at de færreste kristne de siste århundrene har ment at tekster i 5. Mosebok bør danne grunnlag for et lands lover. Tvert i mot er det stor enighet om at tekster om lover og strafferammer hørte til i Det gamle Israel. Alle kristne ser nemlig forskjell på «den gamle pakt» og «den nye pakt». Med Jesus startet den nye pakt, og alt det i Det gamle testamente som handler om hvordan et land skal styres, er ikke lenger bindene for kristne. Selv opplever jeg det som tragisk når kristne fremstår som fordømmende overfor homofile. En kristen skal hegne om menneskeverdet. Vi tror at alle mennesker er elsket av Gud. Det betyr ikke å støtte alt det et menneske gjør. Tvert i mot tror vi også at alle mennesker er syndere. Av den grunn blir det også problematisk å fokusere særlig på homofilt samliv. I Norge tror jeg de fleste kristne ønsker å møte homofile med respekt. Men dessverre vet vi at kristne grupper i land som Uganda, under påvirkning av ekstreme amerikanske politikere og predikanter, ønsker å straffe voksne homofile som ønsker å leve sammen. Også fra land i Øst-Europa kommer det rapporter om homohets. Der argumenterer enkelte kristne også for kriminalisering av homofilt samliv. Jeg tenker helt annerledes. Det skyldes ikke at jeg støtter homofilt samliv. Derimot mener jeg det er en grunnleggende misforståelse å tenke at norsk lov skal brukes til å tvinge mennesker til å leve etter kristne idealer. I tidligere tider har kirker og kirkeledere argumentert for kriminalisering av homofilt samliv. Selv i vårt land er det bare noen tiår siden homofilt samliv ble avkriminalisert. Men det skal sies at en rekke representanter fra Den norske kirke på 60- og 70-tallet ville tillate homofilt samliv, uten dermed å akseptere en slik livsform. Nåværende biskop Ole Christian Kvarme var en av disse. Som teologistudent argumenterte han i 1969 for avkriminalisering av homofilt samliv – noe som først skjedde tre år senere. De kristne som har argumentert for å forby homofilt samliv ønsket generelt en stram regulering av samlivsspørsmål. Vi bør huske at samboerskap var forbudt i Norge for 50 år siden – på grunn av den såkalte Konkubine-paragrafen. Selv synes jeg det er enklere å argumentere for å forby utroskap enn homofilt samliv. Det er tydeligere at noen blir skadelidende ved utroskap enn ved et ryddig samliv mellom to voksne mennesker av samme kjønn. Derfor reagerer jeg negativt når kristne argumenterer på en slik måte at homofilt samliv fremstår mye mer problematisk enn seksuelle synder som involverer heterofile. Norge er i dag et pluralistisk land. Vi har religionsfrihet. For meg er det en god grunn for å tillate mennesker å leve stikk i strid med kristen tankegang. Kan vi ikke tvinge mennesker til å tro på Gud, kan vi heller ikke tvinge dem til å leve etter kristen tro. Samtidig vil jeg gjerne at norsk lov i størst mulig grad er preget av en kristen tankegang. Jeg er mot den nye ekteskapsloven fordi jeg mener at et samliv mellom to mennesker av samme kjønn er noe annet enn ekteskap. Men det vil altså ikke falle meg inn å tenke at homofilt samliv skal forbys. Derimot vil jeg kombinere kampen for kristne verdier med respekt for de som lever helt annerledes enn jeg anbefaler.  

Del


Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Powered by Cornerstone