Verden i forandring

Som det amerikanske valget nettopp har vist, må vi for alvor ta inn over oss tempoet i avkristningen av vesten. Det bør gjøre noe med hvordan vi som kristne forstår virkeligheten vi lever og driver virksomhet i.
15. April 2013

Som det amerikanske valget nettopp har vist, må vi for alvor ta inn over oss tempoet i avkristningen av vesten. Det bør gjøre noe med hvordan vi som kristne  forstår virkeligheten vi lever og driver virksomhet i.

"Både Amerika og amerikanernes holdninger er i endring. (…) Avkristningen som Europa gjennomgikk for noen tiår siden, har skutt fart også i USA. Dette endrer det politiske landskapet. Spørsmålet er hvor lang tid det kan ta, slår kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Wiedswang, fast den 8.11. Han har statistikken med seg. For eksempel beskriver "The Pew Forum on Religion and Public Life" i sin undersøkelse fra 2010 at "Millenials" (de født etter 1980) er betydelig mindre knyttet til trossamfunn enn det tidligere generasjoner har vært. Trenden er, som Wiedswang påpeker, ikke ny i Europa. Her kan vi peke på statistikk over kirkedeltakelse som viser dette. Det får også politisk betydning. Et parti som KrF merker allerede at grunnfjellet er svekket, noe som  trolig kan linkes til færre aktive kirkegjengere, spesielt blant yngre. I tillegg til økt sekularisering øker innvandringen av mennesker med forskjellig livssyn og verdensoppfatning enn vår. Det første vi må spørre oss selv når slik fakta fremlegges, er om vi har tatt denne endringen inn over oss. Dernest: hva vi gjør med dette? I tillegg til å gå tilbake til Guds ord, vil jeg foreslå følgende, som et bidrag til felles tenkning: 1) Politisk: kjempe for alle menneskers samvittighets- og religionsfrihet, og rettigheter til å leve etter egen overbevisning. I beste fall bidrar vi til å skape forståelse i storsamfunnet for at det går an å leve sammen med ulike livssyn, også i det offentlige rom. I verste fall får vi om 10-20 år et sekulært samfunn, likt det franske, som kraftig begrenser vår rett til å uttrykke tro i det offentlige rom. Den evangelikale tenkeren Os Guiness har bidratt til slik tenkning med et charter for samvittighetsfrihet han nå presenterer for politikere og tenkere over hele Europa. Jeg vil som ham legge til: vi kan også med frimodighet hevde våre bibelske grunnverdier – og engasjere oss i et ønske om å bidra til å skape et bedre Norge for alle våre innbyggere. Det var blant annet dette Hans Nielsens Hauges venner gjorde. 2) Styrke fokuset på et av de mest attraktive og synlige sidene av kirkens budskap: bygge levende fellesskap som bryr seg om flere enn våre egne. Evangeliet har alltid vært attraktivt blant dem som lider. I dag er ensomhet en av folkesykdommene og våre kristne fellesskap som evner å inkludere nye, sitter på noe av løsningen her. Det er i tillegg helt gratis. Gjør vi mer av dette, er jeg overbevist om at vi vil fange opp nye og søkende mennesker. 3) I større grad være aktive medvandrere med våre barn og tenåringer slik at de opplever troen som en relevant kraft i møte med tidens utfordringer. Det verste vi kan gjøre, er å gi dem gamle svar på nye spørsmål. Det øker fremmedgjøringen, som statistikken fra Pew (over) nettopp viste. Alt for mange av de som vokser opp i kristne hjem, faller bort fra et aktivt kristenliv gjennom livet. Kristen tro, tanke og troens fellesskap har alltid vokst, spesielt gjennom kriser. Det er også erfaringen fra sosiologien når grupper av mennesker lar motgang brukes til omstilling og fornyelse. Gjør vi det også i dag, vil vi kunne se en ny vår for tro og samfunnsbygging basert på kristne grunnverdier. Første skritt er å våkne fra dvalen og komme til sannhets erkjennelse. Her kan det fortsatt være et stykke å gå. Som for SAS, begynner det å haste med å løfte hodet ut av sanden.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone