Mer synd på bålet

Når det brannslukkes etter tiår med synding mot enkle økonomiske lover, er det neppe mer stat som er løsningen. Viktigere er det med en etisk renessanse.
15. April 2013

Når det brannslukkes etter tiår med synding mot enkle økonomiske lover, er det neppe mer stat som er løsningen. Viktigere er det med en etisk renessanse.

Siden finanskrisen slo til med full kraft i 2008, har den ene europeiske regjeringsleder etter den andre måttet gå med tiggerluen etter hjelp fra EU eller verdensbanken. I USA har situasjonen vært like ille, med astronomiske offentlige utbetalinger og påfølgende budsjettunderskudd for å redde både bank, mann og mus. I følge de fleste medier står verden stadig knapt til påske. Det har den gjort, men det uten annet som løsning enn midlertidige lappetepper av kriseløsninger for vestlige økonomier med et grunnleggende, underliggende problem: man bruker stadig mer penger enn man tjener, og veksten synes stadig å utebli – enten man tyr til innstramminger eller keynesiansk vekstteori. Etisk og moralsk krise Mens politikere og økonomer stort sett synes å være opptatt av å redde stumpene for om mulig å snu underskudd til vekst for derved på nytt å få kontroll med budsjettunderskuddene, dukker det samtidig noen kritiske røster opp. Jeffrey Sachs, velkjent som direktør for FNs millenniumsprosjekt, som rådgiver for flere østblokklands overgang til markedsøkonomien og som Ban Ki-Moons rådgiver, kom  tidligere i år på banen med boken "The price of Civilization – Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall". Som løsningsmal for en amerikansk og vestlig økonomi som går av hengslene og som fremmer griskhet og på ny skaper enorme økonomiske forskjeller, tyr han tidvis til en forherligelse av nordiske sosialdemokratier selv neppe hardbarkede arbeiderpartifolk vil kjenne seg igjen i. I tillegg henger han seg overraskende på siste trend i populærpsykologiens jungel; han går til "mindfulness" som, inspirert av buddistisk helhetstenkning, etter hans skjønn gir et godt fundament for en ny økonomisk forståelse. Innledningen er likefullt interessant. I første kapittel, kalt "Diagnosing America`s Economic Crisis", åpner han med følgende forklaring (fritt oversatt): "Ved roten til Amerikas økonomiske krise ligger en moralsk krise: nedgangen av de sivile dyder i Amerikas politiske og økonomiske elite. Et samfunn av markeder, lover og valg er ikke nok hvis de rike og mektige ikke slutter å oppføre seg med respekt, ærlighet og medfølelse mot resten av samfunnet og mot verden. Amerika har utviklet verdens mest konkurransedrevne markedssamfunn, men har ødelagt sine sivile dyder på veien dit. Uten å gjenopprette en etikk av sosialt ansvar, kan det ikke bli noen meningsfull og bærekraftig økonomisk gjenopprettelse. Dette sier sosialdemokraten Sachs. Som altså finner løsningen på det hele på Youngstorget hos Jens og i Østen hos Buddha, godt innpakket i moderne "mindfulness". Fra utgangspunktet om dyder, som også bokens undertittel henspiller til, trekker han altså raskt mot effektiv kapitalismekritikk og bygger opp sine argumenter med statistikk som beviser politikernes knefall for rike lobbyister. Etter hans skjønn har Reagen`s frislipp av liberalistiske ideer, forsterket under Clinton og videre ved Bush og Obama, sluppet løs grådigheten i den rike og den politiske elite. Men også befolkningen – konsumentene – er lurt. I et samfunn hvor primærbehovene er dekket, lar vi oss lure av markedsføringens strategiske og målrettede grep som blant annet fremmedgjør oss fra hverandre og knytter oss til tingene heller enn som borgere i fellesskap og samfunn. Han skriver blant annet: "En betydelig andel av amerikansk konsum er ikke for nytelse per se, men for å vise frem rikdom, status eller seksuell tiltrekningskraft". Det er denne befolkningen som har valgt sine ledere, og nå høster den som den sår. Selv om boken dreier seg om en amerikansk virkelighet, ligger det en kritikk av våre moderne, vestlige idealer under det hele. Økonomi frikoblet fra etikken Noe av det samme tema er hva tidligere rådgiver for Vaclav Havel, Tomas Sedlacek, tar opp i sin bestselger "Economics of good and evil" fra 2011. Forfatteren, tross sin unge alder på 35 år, er professor ved Karlsuniversitetet i Praha. Han satt tidligere også i den tsjekkiske nasjonalrådet for økonomi og er av Yale Economic Review kåret som en av verdens unge og skarpe økonomihoder. Hans tidligere mentor og president setter tonen i forordet: "I stedet for å være selvsikker og selvsentrert i sine svar, spør forfatteren ydmykt fundamentale spørsmål: Hva er økonomi? Hva er mening?" Forfatteren selv beskriver hensikten på side 269: "Økonomistudiet har forandret seg fra å være en moralsk vitenskap til å kun være en matematisk allokerende vitenskap. Jeg er overbevist om at den burde ha utviklet det siste, men ikke neglisjert det første." Ved en dyptgående analyse fra de første kjente menneskelige myter med økonomisk innhold (historien om Gilgamesh og Kinduku), går Sedlacek via jødisk forståelse, antikkens tenkere, kristne bidragsytere via Descartes, Mandeville og Adam Smith til  moderne økonomisk teori og praksis for å forklare økonomifagets utvikling. Han ender, som Sachs, opp med å stille spørsmål om markedets stadige vekstkrav og hvorvidt dette er egnet til å maksimere menneskets lykke. Mot slutten bidrar han med konkrete forslag til politisk løsninger, så som et gjennomgående EU-krav om 3% sparing av BNP i gode tider som så kan brukes som motkonjunkturtiltak i dårlige tider. Likevel er det ikke konkrete løsninger som er hans hovedhensikt. I tillegg til å mane til å på nytt koble etisk tenkning til økonomifaget, vil han stille spørsmål ved nettopp dette fagets rådende selvforståelse som presist, rasjonelt og objektivt. I motsetning til Adam Smith eller moderne tolkning av ham, synes Sedlacek å mene at samtalen om "det gode" må komme utenfra faget og integreres i dette. Det fordi finanskrisen åpenbarte at markedet ikke automatisk evner å skape det gode. Dagens versjon av kapitalismen, mener han, fremstår i beste fall, hedonistisk. Det personlige ansvar Finanskrisens bål er verken slukket i Sør-Europa eller i maktens korridorer i Brussel. Det synes nødvendig å stille dypere spørsmål. Et slikt kan være: Egner våre økonomiske systemer, slik de fungerer i dag, seg godt nok som redskap for å maksimere lykke og glede for flest mulig, både nasjonalt og globalt? Til det bør en fornyet etisk debatt være på sin plass. Det være seg enten kapitalismen er "fri" eller i større eller mindre grad temmet av nordiske- og europeiske velferdsmodeller. I lys av dette vil en bredere diskurs om det personlige ansvar også nødvendigvis inngå. Den kjente Morgenblad-redaktør Fredrik Ramm skrev i "Tidens Tegn" 22. Desember 1934 noe for sin tids krise, som i dagens situasjon  igjen kan trekkes frem: " Den virkelige, den ansvarsbevisste frihet var blitt borte, og istedenfor bød man menneskene en tøilesløs frihet uten moral og som bare siktet på å tilfredsstille jeg`ets krav uten hensyn til Gud og uten hensyn til ens medmenesker." Markedet alene sørger kanskje ikke for å gagne ens neste. Det må man fortsatt velge selv. Tittel henspiller på Minervas debattmøte 05.12.12 med tema "Synd". (Red.)

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone