Rognliens fordommer

Jon Rognliens påstand om et nytt, hvitt og kristent ”vi” kan ikke være begrunnet andre steder enn i egne fordommer. Den har ingen forankring i antologien han mener å anmelde (i Dagbladet 22.02.13).
15. April 2013

Jon Rognliens påstand om et nytt, hvitt og kristent "vi" kan ikke være begrunnet andre steder enn i egne fordommer. Den har ingen forankring i antologien han mener å anmelde (i Dagbladet 22.02.13).

Når Jon Rognlien åpner med en overskrift som det ikke finnes begrunnelse for i antologien han påstår å anmelde, synes det som om han har hatt en overordnet agenda før han i det hele tatt åpnet boken. Slike fasttømrede forforståelser og fordommer lar seg tydeligvis ikke korrigere av lesning og sannsynligvis heller ikke av en kommentar, men med tanke på avisens lesere vil vi likevel adressere hovedpunktene i Rognliens kritikk. Den første påstanden er at det argumenteres gjennomgående mot stråmenn, uten reelle referanser. Anmelder har tydeligvis ikke lest for eksempel Espen Ottosens bidrag som gir flere og nøyaktige henvisninger til en rekke av sine meningsmotstandere, blant andre moralfilosofen Peter Singer og evolusjonisten Michael Shermer. Når det gjelder det udefinerte "vi’et", tar Rognlien selv seg friheten til å definere dette som det nye hvite og kristne vi. Insinuasjonene om at boken fremstiller et slikt "vi" er ytterst absurd, siden flere av skribentene  er verken spesielt hvite eller kristne. At denne referansen i tillegg til å være ubegrunnet også bærer i seg referanser til høyreekstremisme, gjør at den fremstår både usaklig og respektløs. I innledningskapittelet anvendes flertallspronomenet i hovedsak for å referere til de to forfatterne, Kvamme Bjørndal og Tangen. Der hvor det henvises til et større "vi" fremgår dette tydelig av sammenhengen. Til sist hevdes det at boken viser manglende vilje til å reflektere rundt problematiske sider ved religionen. Da må vi igjen referere til deler av boken som Rognlien av ukjent årsak har oversett. Allerede i innledningskapittelet argumenterer redaktørene for at et livssynsåpent samfunn forutsetter religionskritikk, både intern og ekstern. Her henviser vi blant annet til en av de fremste forkjemperne for religionskritikk her til lands, filosofen Gunnar Skirbekk. Bård Vegar Solhjell følger opp med å advare mot ekstremistiske religiøse fraksjoner som truer demokrati og ytringsfrihet. Intensjonen med Gud er tilbake! er å bidra til en bredere debatt rundt religionens rolle i samfunnet vårt fremover. Det innebærer at stemmer som imamen Faruk Terzics også "får slippe til", selv om slike som Rognlien "ønsker å hindre [hans] religiøst begrunnede utsagn."  

Del


Karl Inge Tangen er førstemanuensis i praktisk teologi ved Høyskolen for Ledelse og Teologi og tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Han er medredaktør for boka "Gud er tilbake!" (2013) utgitt av tankesmien Skaperkraft på Frekk Forlag.
Silje Kvamme Bjørndal er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, hvor hun holder på med sin PhD-avhandling i systematisk teologi med tematikk kirkens rolle i et sekulært samfunn. Hun er redaktør for boken “Gud er tilbake!” som er utgitt av tankesmien i samarbeid med Frekk Forlag.
Powered by Cornerstone