Guds comeback i business

Et hovedpremiss i boken ”Gud er tilbake!” er at vi som samfunn, næringslivet inkludert, er tjent med økt religionsforståelse.
15. April 2013

Kjetil Wiedswang, med henvisning til klare fakta fra både TNS Gallup og Pew Research Centre, har det meste på det tørre når han i sin kommentar lørdag 2.3.13 mener at Vesten stadig sekulariseres. Men det han synes å overse, eller i beste fall underkommunisere, er et av bokens viktigste budskap: Økt religionsforståelse er vesentlig for oss alle, fordi tro på Gud gjør seg gjeldende på nye og stadig flere måter. For det første angår det oss hjemme i Norge, ved at religion i økende grad blir en kulturell skillelinje mellom religiøse og mer sekulære deler av befolkningen. Slik var det ikke da vi var et rimelig homogent land og alle ba sin Fadervår. Skal vi bygge et samfunn med felles kulturelle referanser og verdier også i fremtiden, må vi også forstå ulike former for religion. Spesifikt har vi også, uavhengig av livssyn, behov for å kjenne vår kristne kulturarv.  Denne preger i høyeste grad vår kultur fortsatt. Vesentlige verdier herfra, som hardt arbeid, ærlighet og moderasjon, har trolig bidratt til å skape et høyproduktivt næringsliv og vår evne til å forvalte vår oljeformue godt. For næringslivet blir det dessuten vesentlig å lykkes med å forstå allianse- og forhandlingspartnere i en verden hvor makt forskyves fra det sekulære vesten til land som India, Brasil og Tyrkia. Her er religiøst motivert adferd langt mer utbredt enn hos oss. Som det vil være nyttig for Statoil, Telenor eller andre norske selskaper på jakt etter nye markeder å øke sin religionsforståelse, vil ganske sikkert også Wiedswang tjene på å bla i en Bibel eller i en Koran. Eventuelt kan en ny lesning av vår bok "Gud er tilbake!", med nevnte momenter i mente, anbefales. Det vil trolig øke sjansen for å lykkes i både internasjonal handel og med mest mulig treffende samfunnsanalyse.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Nicolai Strøm-Olsen er redaktør i Frekk Forlag, forfatter og gründer. I 2009 var han co-gründer av magasinet KUNSTforum og i 2010 ble Frekk Forlag stiftet. Strøm-Olsen har skrevet bøkeneHans Gude - En kunstnerreise(2015) og vært medforfatter på bøkeneBykamp(2014) ogNorsk Slaveri(2014). Han arbeider fortiden med med bokserienKonkurransekraft.Strøm-Olsen er en aktiv samfunnsdebattant.
Powered by Cornerstone