Let frem talenter

Vi bør bruke mer ressurser på å finne talenter innen trosformidling og gjøre dem enda dyktigere til å snakke om Gud i det offentlige rom.
17. August 2013

Vi bør bruke mer ressurser på å finne talenter innen trosformidling og gjøre dem enda dyktigere til å snakke om Gud i det offentlige rom.

Den norske Kirke alene har et budsjett på tre milliarder årlig. Likevel kan Aftenpostens debattredaktør kun se fire kristne stemmer i det offentlige rom som evner å forklare kristen tro for utenforstående. Legger vi til Normisjons og Norsk Luthersk Misjonssambands budsjetter, nærmer vi oss fem milliarder kroner som det skal drives kristent arbeid for. Disse skal fordeles på mange poster, men noe mer burde trolig vært allokert til å fremme det kristne budskap i det offentlige rom. Nettopp inntrykket av kristne i det offentlige rom kan ha betydning for i hvilken grad nordmenns nysgjerrighet for Jesus er til stede når møtepunkter oppstår med troende knyttet til kirker og bedehus på det lokale plan. Da bør vi kanskje vekkes når Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås i Vårt Land 10.8.13 kun kan navngi fire personer han mener evner å konkretisere hva det vil si å være kristen og samtidig har en plattform i det offentlige. Da tenker han på en måte som gjør at utenforstående forstår budskapet. Kirken er ikke som et foretak som skal selge sitt budskap med mest mulig treffende markedsføring. Det kan være helt andre virkemidler enn å alene tenke på formidlingen av den "unike kjøpsgrunn" som markedsføringens lover tilsier. Svaret er neppe å opprette hundrevis av pr-stillinger hos bispedømmekontorene. Like fullt brukes trolig for lite av budsjettene både i Kirken og i organisasjonene på å styrke formidlingen av troen i det offentlige rom. Nå kan trolig Åmås sin uformelle liste, hvor Per Arne Dahl, Per Anders Nordengen og Sunniva Gylver figurerer, forlenges noe. En mann som Egil Svartdahl ville for eksempel være et eksempel på en slik, som også avdøde Arnfinn Haram eller Ludvig Karlsen var det. Som Jesu eget eksempel, er budskapet kraftigst når det personliggjøres i levd liv. Alle de overnevnte gjør det på ulik og unike måter, som følge av levd liv og det fokus hver av disse har hatt i sin etterfølgelse av Jesus. De kan ikke skapes av penger. Det som imidlertid kan gjøres, er å prioritere mer ressurser til å bygge og dyktiggjøre enkeltpersoner til å formidle tro i det offentlige rom. Det handler om å både avdekke talenter i egne sammenhenger og organisasjoner og om å faktisk bruke penger på å utvikle formidlingsevnen deres – enten hun eller han har en god penn eller sterke verbale evner. I tillegg – og det er kanskje minst like viktig – må det å fremstå med en sterkere stemme i det offentlige rom trolig bli viktigere både i ulike styrerom, i bispedømmer og i bispekollegiet. Det skjer neppe uten en ønsket strategi. Skal den kristne kulturarv være noe som betyr noe i praksis utover honnørord i valgkamp eller referansepunkt i grunnloven, må flere Jesus-etterfølgere  synliggjøres i det offentlige rom. Skal kirkens rom til slutt i større grad besøkes, er det vesentlig at det snakkes om Jesus i lunsjpausene. Viktigst av alt er det like fullt at vi alle som en uttrykker vår Jesus-etterfølgelse ikke bare i ord, men ved at vi gjør våre daglige livsvalg på en slik måte at det faktisk merkes for dem rundt oss.

Del


Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone