Reservasjonsretten er nødvendig

Bergens Tidende er modige når de på lederplass 20.10 går inn for legers reservasjonsrett på liv-død spørsmål. ”Twitter-stormen” som fulgte viser en debatt blottet for etisk kompass.
23. Oktober 2013

Bergens Tidende er modige når de på lederplass 20.10 går inn for legers reservasjonsrett på liv-død spørsmål. "Twitter-stormen" som fulgte viser en debatt blottet for etisk kompass.

En viktig variabel for kvaliteten på vårt demokrati er hvordan mindretallets interesser blir ivaretatt. Vi bør strekke oss langt for å skape rom for ulikhet innenfor samfunnets felles spilleregler – lovverket vi alle må forholde oss til. I dette tilfelle er det fullt mulig å ivareta kvinners rettighet til abort og legers frihet fra å henvise til abort. Derfor vil det å fjerne legers reservasjonsrett med tanke på henvisning til abort svekke vårt demokrati. Det vil også svekke legestanden. For hvilke type leger ønsker vi egentlig? Ønsker vi leger som kobler ut samvittigheten og handler på kommando fra sentralmakten i Oslo? Jeg mener vi bør applaudere leger som våger å stoppe opp, stille spørsmål og skape debatt. Med vår tids teknologiske fremskritt, særlig innenfor legevitenskapen, trenger vi leger med etisk kompass. Å sparke leger med samvittighetskvaler knyttet til abort er derfor et dårlig grep for å trigge den bredden og det mangfoldet vi trenger i legestanden. Å kneble de legene, som i møte med abortspørsmålet opplever et sterkt etisk korrektiv, er et dårlig signal til leger som ønsker å reise andre etiske spørsmål innen legevitenskapen. Med blogger Susanne Kaluza i spissen har vi de siste ukene fått høre argumenter og historier som hevder reservasjonsrett for landets fastleger må forbys. Kaluza & co har mobilisert til kamp, og gjennom sosiale medier formidles fortellinger om kvinners møter med leger som nekter å henvise til abort. Selv kjenner jeg mange lignende historier - bare motsatt vei. Det er historier om kvinner som ønsker å beholdet barnet, og om leger som anbefaler abort. Det kan være en fostervannsprøve som påviser en kromosomfeil hos barnet, og som derfor konstaterer downs-syndrom. Legens umiddelbare reaksjon er abort. Jeg kunne gitt mange eksempler, men jeg velger å avstå. Historier begge veier er etter mine begreper en avsporing fra det denne debatten virkelig handler om: Legers rett til samvittighetsfrihet i spørsmål som angår liv og død. Det finnes mange historier om mennesker som i møte med sykehus-Norge er blitt dårlig behandlet. Dette er mennesker som i en ekstremt sårbar situasjon er blitt tvunget til omkamper vi alle mener de skulle ha sluppet. Men i denne debatten mener jeg vi må løfte blikket og drøfte prinsippene. Vi vil alltid ha historier om mennesker som møter en lege som gjør dem opprørt og skuffet. Vi må strebe etter at det ikke skal skje, men ikke bli overrasket om det skjer. Uansett er disse historiene en avsporing. Og en debatt om abort er i denne sammenhengen også en avsporing. Dette handler om samvittighetsfrihet i spørsmål som angår liv og død. Og jeg mener debatten representerer et veivalg for hvordan vi som samfunn vil håndtere slike spørsmål. Det sosialdemokratiske Norge har en sterkt normativ tendens. Men god hjelp av sosiale medier legges listen for hva som er politisk korrekt av noen få mektige trendsettere. Gjennom veldreid retorikk dreier denne gruppen debatten vekk fra samvittighetsspørsmålet og over til abortdebatt. Dette er et simpelt grep for å vinne opinionen. Denne debatten handler ikke om abortloven, den handler om enkeltmenneskets samvittighet, og dens plass i det norske samfunnet. Debatten handler om hvordan leger kan være tro mot sin samvittighet og samtidig ta vare på pasientenes rettigheter, slik de har gjort i over tredve år, uten å risikere å få sparken. Følg debatten på BT.no/meninger.

Del
Mer fra samme forfatter

Retur av konvertitter til Iran, Afghanistan, Somalia og Pakistan

NYTT SKAPERKRAFT-NOTAT: Er retur av konvertitter til disse landene retur til forfølgelse?

Publisert: Håkon Pettersen, Stig Magne Heitmann
- 07. August 2016

Konvertittavtalen må få tilbakevirkende kraft

Følgende for de det gjelder er så voldsomme at de fortjener å få sin sak prøvd en gang til.

Publisert: Bergens Tidende, Håkon Pettersen
- 03. August 2016

Religionfrihetens grense

Hvordan skal samfunnet forholde seg til annerledes tenkende?

Publisert: Vårt Land, Håkon Pettersen
- 17. Juni 2016

Zlatan, Özil og det store vi

Fotballstjerner som Zlatan Ibrahimovic og Mesut Ôzil viser vei for titusenvis av europeiske innvandrer- og migrantbarn.

Publisert: Klassekampen, Håkon Pettersen
- 10. Juni 2016

Gründerløft for flyktninger

Nytt Skaperkraft-notat: Forslag til nasjonalt gründerløft for flyktninger som kommer til Norge.

Publisert: Håkon Pettersen
- 23. Februar 2016
Powered by Cornerstone