Kjønnsnøytral samvittighetsfrihet

Birte Nordahl Sandum går inn i en blindgate når hun i Vårt Land 14.3 forsøker å tegne opp prinsippet om samvittighetsfrihet som en kjønnet sak.
26. Mars 2014

Birte Nordahl Sandum åpner med en viktig observasjon om reservasjonsdebatten, nemlig manglende drøfting av hva "samvittighet" er (VL 14.3). I resten av innlegget går hun dessverre inn i en blindgate når hun forsøker å tegne opp prinsippet om samvittighetsfrihet som en kjønnet sak.

Samvittighet kan selvsagt være kjønnet, og det er absolutt interessant å reflektere rundt hvordan dette relaterer til de andre spørsmålene Nordahl Sandum stiller, som "hva konstituerer samvittighet?" eller "hvordan er den hellig?". Men der hvor de gode intensjonene leder resonnementet ut på ville veier, er når redaktøren oppkonstruerer en fordums problemstilling som høyaktuell i dag. Riktignok gjør hun det via et sitat, men implikasjonen er tydelig: Reservasjonsdebatten handler om at menns følsomme samvittighet påberopes for å holde kvinner på plass. Blant de reservasjonslegene som Skaperkraft kjenner til, er kjønnsbalansen tilnærmet 50/50, så at dette handler utelukkende – eller overveiende – om menns samvittighet synes å være tatt ut av tomme luften. Reservasjonsleger er av begge kjønn, og tilhengerne av samvittighetsfrihet som et viktig demokratisk prinsipp er av begge kjønn. Reservasjonsdebatten får et da capo- preg nettopp fordi Sandum resirkulerer argumenter uten hensyn til at det i dag utdannes flere kvinnelige medisinere enn mannlige, og at samvittighetskvalene i aller høyeste grad tilhører leger av begge kjønn. La oss, i stedet for å grave oss enda dypere ned i skyttergravene, forsøke balansekunsten det er å stå på skuldrene til våre mødre samtidig som vi står støtt i vår egen samtid, og ut fra den dynamikken diskutere hva samvittighet og samvittighetsfrihet er og bør være – både for kvinner og menn.

Del


Silje Kvamme Bjørndal er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, hvor hun holder på med sin PhD-avhandling i systematisk teologi med tematikk kirkens rolle i et sekulært samfunn. Hun er redaktør for boken “Gud er tilbake!” som er utgitt av tankesmien i samarbeid med Frekk Forlag.
Powered by Cornerstone