Falle fra eller falle til

Hvordan kan religiøse ledere og miljø bidra til at folk faller til en tro – og ikke fra alt som har med Gud å gjøre – når de opplever å miste fotfestet i den troen de tidligere har levd mer eller mindre rotfestet i?
24. Juli 2014

Forrige uke kunne vi lese om en masteroppgave i VL, som omhandlet usunn religiøsitet og hvor traumatisk det kan være å miste troen. Dette er et stort og sammensatt problemfelt som jeg selvsagt ikke kan yte rettferd i en klartekst-spalte, men fordi det er så viktig vil jeg likevel adressere et relatert spørsmål: hvordan kan religiøse ledere og miljø bidra til at folk faller til en tro – og ikke fra alt som har med Gud å gjøre – når de opplever å miste fotfestet i den troen de tidligere har levd mer eller mindre rotfestet i?

Den franske filosofen Paul Ricoeur snakket om å til nærme seg tekster med en første og en andre naivitet. Vi trenger først å møte en tekst på dens egne premisser og la den få bevege oss, men skal vi få en dypere forståelse av den, må vi deretter distansere oss og nærme oss teksten igjen med et mer kritisk blikk – altså med en form for andre naivitet. Dette er en tilnærming som kan være nyttig for oss også i møte med troen vår. Det var en gang da jeg trodde det var bedre å være kald enn å være lunken, bedre å være utenfor enn å stå med en fot i hver leir, bedre å være helhjertet ateist enn halvhjertet kristen. Jeg er takknemlig for at min trosreise startet i en første naivitet og glødende lidenskap som gjorde at troen fikk forme meg og mine verdier i ung alder. Men jeg er enda mer takknemlig for at trosfellesskap, teologistudier og gode samtaler med både troende og tvilende har hjulpet meg til å falle til en "andre tro" – i stedet for å "falle fra", når spørsmålene og tvilen har truet med å rive bort grunnen under føttene mine. Å miste fotfeste i troen trenger ikke være ensbetyd ende med å falle fra. Dersom vi som trosfellesskap, ledere, lærere og medvandrere gir rom for at troen vår er en dynamisk størrelse som vi trenger å ha både nærhet og distanse til, vil langt flere erfare at det er mulig å falle til en tro som tåler å bli lunken iblant uten at den dermed blir verdiløs.

Del


Silje Kvamme Bjørndal er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, hvor hun holder på med sin PhD-avhandling i systematisk teologi med tematikk kirkens rolle i et sekulært samfunn. Hun er redaktør for boken “Gud er tilbake!” som er utgitt av tankesmien i samarbeid med Frekk Forlag.
Powered by Cornerstone