Løsningen er borgerlig vigsel

Nok en gang skal KrFU, KrFs ungdomsorganisasjon, diskutere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Vi mener tiden er overmoden for å avlyse hele debatten og heller gå for borgerlig vigsel.
08. September 2014

Nok en gang skal KrFU, KrFs ungdomsorganisasjon, diskutere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Ikke uventet har dette skapt reaksjoner i KrFs partiorganisasjon. Vi mener tiden er overmoden for å avlyse hele debatten og heller gå for borgerlig vigsel. Både fordi det vil være en bedre ordning og fordi det strategisk vil spare KrF og kristen-Norge for mye konflikt.

I Danmark og i en rekke andre land skjer det formelle ved ekteskapsinngåelsen utenfor kirken, mens kirker, bedehus og menigheter brukes til "velsignelsen" og det vi mer tradisjonelt forbinder med et bryllup. Ved å kun ha borgerlig vigsel unngår Danmark en rekke debatter som KrF, Den norske kirke og hele kristen-Norge lenge har slitt med, og som de potensielt kan komme til å måtte slite med i minst ti år til.

Det er ikke vanskelig å argumentere for at ekteskapsloven aldri burde vært endret, ekteskapet er tradisjonelt og historisk en institusjon mellom en mann og en kvinne, som den beste rammen for å etablere en familie. Nå er derimot loven endret og oppslutningen i opinionen om den ny loven er svært høy. Hva bør så kristen-Norge da gjøre?

Dagens stortingsflertall vil neppe pålegge landets trossamfunn å måtte velsigne "alle" som ønsker å inngå ekteskap i tråd med den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, men dette kan raskt endre seg. Allerede i 2007 gikk LO, organisasjonen som nå har 900 tusen medlemmer, ut og ville pålegge kirken å vie homofile par. SV sa det samme i 2004. Så lenge man forvalter en offentlig vigselsordning, vil man stå under et voldsomt press. Det er ingen grunn til å tro at dette presset vil bli mindre i 2017 når det igjen er stortingsvalg.

Vi ser selvsagt at borgerlig vigsel også har betydelige utfordringer. Særlig vil Den norske kirkes posisjon kunne bli utfordret, da dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd "alltid" har vært viktige hendelser hvor kirken står sentralt. Ved å ta ut vigselsretten vil færre gå til kirken for å få velsignelse ved ekteskapsinngåelse. Spørsmålet kirken må stille seg er hvorvidt dette er så viktig at man vil la politikere og samfunnet for øvrig, definere hva som skal foregå i kirkerommet. Så lenge man operer på vegne av det offentlige, står man også i fare for å måtte ta i mot diktat.

KrFUs forventede politikkendring på landsmøtet denne måneden, er et strategisk mareritt. Etter at moderpartiet endelig har fått ro i rekkene og konkurrenten De Kristne er stille, vil man igjen risikere splittelse og mye bråk. For oss er det vanskelig å forstå at KrF ser seg tjent med at denne debatten får ri partiets organer år etter år. I KrFs prinsipp-program har man klart definert ekteskapet. Sammen med å gå inn for borgerlig vigsel vil man gi velgerne en trygghet for hvor man står, kirken og trossamfunnene får reell frihet og den teologiske debatten flyttes ut av politikken. For KrF er det veldig mye å vinne på at man avlyser debatten KrFU nå vil ta. I stedet bør man gå inn for borgerlig vigsel.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Hermund Haalander utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund[at]skaperkraft.no Telefon: 920 39 201
Powered by Cornerstone