Her får Ropstad noe å tenke på

Voldtekter, halshugging, tvangsprostitusjon, tortur og henging på åpen gate. Skaperkraft arrangerte seminar om trosfrihet og situasjonen i Nord-Irak.
15. September 2014

Skaperkrafts seminar på Stortinget om trosfrihet, IS og Irak vakte sterke reaksjoner både hos publikum og politikere.

Voldtekter, halshugging, tvangsprostitusjon, tortur og henging på åpen gate. Den islamske statens (IS) herjinger i Nord-Irak kjenner vi, men sjelden kommer beretningene så nært som da pastor i Credokirken, Per Ove Berg(øverste bilde) etter sin reise til Nord-Irak fortalte om personlige møter med kurdiske kvinner og barn som har vært bortført, tvangssolgt og rømt fra IS´ klør. - Ta det personlig, sier en sterkt beveget seminar-deltaker, som til daglig jobber i Iraks konfliktområder. - Tenk hvis dette skjedde med din søster.

 - Bli trosfrihetsensitive Hva skjer nå? Hva vil regionen? Hva bør Norge gjøre, var spørsmål som ble forsøkt besvart på trosfrihetsseminaret Skaperkraft arrangerte sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), torsdag 11. september.

I sitt innlegg rådet Ed Brown(bildet) i Stefanusalliansen norske politikere til følgende:

- Vestlige land har vært flinke å være kjønnssensitive, men vi må bli flinkere til å være trossensitive i bistands- og konfliktområder. Høyt nivå av trosfrihet betyr høy økonomisk utvikling. Dette gjelder også kvinners kår og demokratisering av samfunnet.

Internasjonalt samarbeid Brown får støtte av dagens andre foredragsholder, doktorgradsstipendiat Sven-Tore Kloster(bildet) ved Teologisk fakultet:

- Norge trenger internasjonalt samarbeid om religionsfrihet på tvers av religioner. Han nevner EU som har innlemmet religionsfrihet i sin utenrikspolitikk, og Mellomkirkelig råds samarbeid med Islamsk råd om et felles standpunkt om retten til å konvertere, som eksempler.

- Send våpen Tilbake i Nord-Irak hvor kristne og kurdiske kvinner er bortført fra familien ønsker IS å spre frykt, forurense familiestrukturen og moralen i disse samfunnene, forteller den kurdiske forskeren Haci Akman(bildet) ved Universitetet i Bergen, i sitt innlegg.

- Det internasjonale samfunnet må sende våpen til de kurdiske styrkene for å forhindre at dette eskalerer.

Lot seg berøre En beveget Kjell Ingolf Ropstad(bildet) sier til Skaperkraft at han tar både de personlige historiene og rådene etter seminaret, med seg videre i sitt arbeid som politiker.

- Personlige historier berører. Du kommer i tettere grad innpå det som skjer. Slike seminarer skaper oppmerksomhet og får frem viktig kunnskap i den langsiktige jobben på dette området, sier han.

Allerede samme ettermiddag kunne man høre på NRKs debatt- og aktualitetsprogram, Her og Nå, at Ropstad argumenterte for viktigheten av at Norge engasjerer seg.

Oppløftet Den kurdiske seminardeltakeren Barzan Warmely kom selv nettopp hjem fra Nord-Irak. Etter at Skaperkraft-seminaret er over er optimismen tent pÃ¥ ny. - Vi kurdere har alltid sagt at vi har bare én venn – fjellet. Dette seminaret viser at vi ikke er alene.
Del


Er utdannet journalist og arbeider nå som kommunikasjonskonsulent hos NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Hun har tidligere vært journalist i Egyptian Streets, Dagen, Jærbladet, Bondevennen og Studvest.
Powered by Cornerstone