-Høie holder reservasjonslegene for narr

Da regjeringen og KrF i mai offentliggjorde løsningen på reservasjonsfloken var mange håpefulle. Men høringen av lovforslaget viser at tilhengerne i virkeligheten er ført bak lyset.
17. September 2014

Da regjeringen og KrF i mai offentliggjorde løsningen på reservasjonsfloken var mange håpefulle. Men høringen av lovforslaget viser at tilhengerne i virkeligheten er ført bak lyset.

Vi i Skaperkraft var positivt innstilt til løsningen om å fjerne henvisningsinstituttet fra fastlegetjenesten. Etter en meget betent debatt kunne dette være et kompromiss begge parter kunne leve med. Og selv om deler av det politiske miljøet, med Arbeiderpartiet og SV i spissen, med forundring registrerte at små endringer potensielt kunne gjøre en stor forskjell, visste vi som var tett nok på problemstillingen at dette kunne være tilstrekkelig til at legenes samvittighet ble ivaretatt. Forslaget som har vært ute på høring er ikke tilstrekkelig. Fastlegene gis fremdeles en aktiv rolle i abortprosessen. Og kjernen i problemstillingen ligger nettopp her: Leger som av samvittighetsgrunner ikke vil henvise til abort ber om dette fordi de ikke aktivt kan ta del i intensjonen om at abort skal finnes sted. For leger som av samvittighetsgrunner mener provosert abort er å avslutte et fullverdig menneskeliv, er dette vesentlig. Det finnes bredt etisk belegg for at nettopp intensjonen er den mest avgjørende komponenten i den etiske bedømmingen av en handling. Lovforslaget, slik det nå fremstår, er helt enkelt ikke godt nok. Vi forventer derfor at regjeringspartiene og KrF sammen med Legeforeningen setter seg ned og finner praktiske løsninger som ivaretar intensjonen med å fjerne henvisningsinstituttet fra fastlegene. Høringssvar fra Skaperkraft på forslag om å fjerne henvisning fra fastlegene Foto: Høyre

Del


Powered by Cornerstone