Tesla-sjalusien

Kritikerne hevder elbilene fører til mer biltrafikk. Trafikktallene viser derimot elbilrekord, og samlet sett færre biler.
25. September 2014

Kritikerne hevder elbilene fører til mer biltrafikk. Trafikktallene viser derimot elbilrekord, og samlet sett færre biler.

"Når man først kjøper en elbil, må den helst brukes mest mulig i rushtrafikken. Det er stikk i strid med fornuftig transportpolitikk. Det skaper køer. Mer biltrafikk", sier transportforsker Bård Nordheim til NTB 16. september. Selv om Nordheim har et poeng, har han ikke rett. Mens antall biler i bomringen gikk ned med 456 biler per dag, fikk Bergen mer enn tusen nye elbiler i 2013. Nå har vi 3098 elbiler registrert og samtidig setter bybanen stadig nye rekorder. Bergen får trolig tidsdifferensierte bompenger(populært kalt køprising) i løpet av 2015. Med for eksempel 40,- per passering i rushtiden, er det sannsynlig at enda flere av oss anskaffer en elbil. Det blir stadig mindre lønnsomt å forurense. Det er selvfølgelig positivt. Nå kan det selvfølgelig, med rette, argumenteres for at elbiler tar for mye plass. Med mange elbiler beslaglegges areal som ellers kunne vært brukt for andre grønne trafikanter eller helt andre arealformål. En gammel arealgjennomgang viste at en 1/3 av arealene i Bergen, var såkalte trafikale anlegg(veier, parkering, terminaler). Hvis færre kjører bil kan det tenkes at arealbehovet for vei også går ned. Da blir det mindre støy og mer å bygge på. Elbil-fordelene er ofte tema for debatter i media. I stedet for å angripe at det samlet sett er for mange biler, er det mange som nå bekymrer seg for at det er blitt for mange elbiler. Og i stedet for å angripe lave subsidier for kollektivtrafikken, er det mange som mener elbilene får for store subsidier. Avgiftspolitikken for elbiler er en suksesshistorie mange land misunner oss. Vi hadde en opplagt fordel som mange andre andre ikke har hatt: nye biler i Norge har store avgifter. Dermed hadde vi mye å gi fritak for. La oss holde på den fordelen. Jeg kan ikke se noen grunn til å pålegge de grønneste bilene avgifter, slik en del forskere vil. Det jeg derimot er enig i, er at noen av de andre fordelene må justeres. Spesielt fordelene som gjør at man kan parkere hvor man vil, tilnærmet gratis. Det er ikke god bypolitikk å fylle opp sentrumsgatene med Nissan Leaf, selv om de er både lydløse og forurensingsfrie. Dessuten er det greit å se på bompenger som et spleiselag for å få bedre infrastruktur. Men da må man differensiere. Selv om Teslaen er både penere og raskere enn min bil, så bør den belønnes for at den ikke er med og gir mine barn astma. Historien om Tesla er enestående. Plutselig ble elbil noe alle ville ha. De av oss som ikke har det, er kanskje litt misunnelige. Hvorfor skal en direktør fra Fana få suse forbi i en sportsbil, uten å betale en krone i bomstasjonen? Miljøvern har med Teslaens inntog gått fra å være noe som handler om kjipere og dårligere, til noe som til og med er bedre i kvalitet og utforming enn alternativene. Du trenger ikke å være økolog for å forstå at det er deilig å velge grønt. Trafikktallene viser at det er foreløpig liten grunn til å bekymre seg for elbilene. Med tidvis høy luftforurensing, store støyplager langs veiene og store klimagassutaslipp er elbilene en velsignelse for bergenstrafikken. Det er mye, nesten alt, som er viktigere å ta tak i, enn at antall elbiler volser.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone