Når snur SV om kontantstøtten?

Norske småbarnsforeldre ønsker seg mer tid. De som har råd arbeider derfor deltid. Er det dette Jonas Gahr Støre har forstått?
26. September 2014

Norske småbarnsforeldre ønsker seg mer tid. De som har råd arbeider derfor deltid. Er det dette Jonas Gahr Støre har forstått?

Arbeiderpartileder, Jonas Gahr Støre er åpenbart en moderne mann. Han sitter ikke fast i Ap-kvinnenes konstante repeat fra 90-tallet. Nylig åpnet han for at Arbeiderpartiet kan komme til å endre syn i kontantstøttedebatten. Det har også Knut Arild Hareide i KrF gjort, men i motsatt retning. Begge anerkjenner at tilgjengelige barnehageplasser er det viktigste fra offentlig side, men at også kontantstøtte for 1 åringer kan ha noe for seg. Som Støre sier: "Hvis vi skal være et parti med tiden, så må vi lytte til familiene og forstå det de står i. Og da er det ikke sikkert at det vi har ment i tidligere tiår, er helt riktig for kommende tiår."

På spørsmål fra programlederen i politisk kvarter om hvorvidt Støre nå vender ryggen til sine gamle samarbeidspartnere i SV, svarer han enda mer treffende: "Jeg har vendt meg mot familiene".

Åtte av ti småbarnsforeldre ville kuttet ned på arbeidstiden dersom de hadde hatt økonomisk mulighet til det, viser en undersøkelse Norfakta gjennomførte i 2011 blant småbarnsforeldre i Midt-Norge. Tallene er neppe enestående for den landsdelen. Mange har allerede kuttet ned på arbeidstiden. Arbeidskraftundersøkelsen for 2011 viste at 41 prosent av sysselsatte kvinner og 13 prosent av sysselsatte menn jobbet deltid. Paradokset med debatten på venstresiden, og særlig SV, er at man på den ene siden fordømmer mengden deltid, og på den andre siden arbeider for sekstimers dag.

I politisk kvarter 23. september kom det riktignok noen nye signaler fra SV-leder Audun Lysbakken som sa følgende: "vi bør gjøre om kontantstøtten til en ventestønad frem til du får barnehageplass". Fra å ønske å fjerne den helt, er dette en interessant oppmykning. Egentlig sier jo selv Audun Lysbakken nå at kontantstøtte kan være fornuftig, han vil bare ikke bruke det ordet. Er det virkeligheten som er i ferd med å innhente partilederne?

Selv mener jeg at det er gode grunner for å utvide kontantstøtten til å gjelde flere aldersgrupper, men det er neppe det viktigste nå. Når kontantstøtten kom hadde den to hensikter: gi familiene valgfrihet og gi en kompensasjon til de som venter på barnehageplass. Det sier seg selv at det vil være flest ledige barnehageplasser om høsten, når et helt kull med seksåringer går over i skolen. Du får ikke flere plasser ved å øke antallet opptak. Derfor vil denne ventestønaden til Lysbakken være nødvendig for mange i årene fremover. For KrF og også for Støre, er ordet valgfrihet poenget. Folk er forskjellige og barnefamilier trenger fleksibiltet. Når så mange arbeider deltid er det lite som tyder på at A4 livet til Ap-kvinnene passer for alle.

Håpet for norske småbarnsfamilier må være at virkeligheten fortsetter å innhente norsk politikk og at fremtidens familieliv styres fra stuebordet i de tusen hjem, og ikke fra Kongens bord.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone