Gi flyene lavutslippsmuligheter

Nå skal Venstre og KrF forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjettet. For småpenger kan de sørge for at Norge største flyrute; Bergen og Oslo, blir grønn.
18. Oktober 2014

Nå skal Venstre og KrF forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjettet. For småpenger kan de sørge for at Norge største flyrute; Bergen og Oslo, blir grønn.

Av: Kåre Gunnar Fløystad i ZERO og Filip Rygg i tankesmien Skaperkraft Ved å frita elbilene for moms, bompenger, parkeringsavgifter og mesteparten av årsavgiften har Norge oppnådd rekordhøyt salg av elbiler. Som veitrafikken, står også luftfarten for svært store klimagassutslipp. I politikken for luftfarten kan man lære av elbilsuksessen, hvor politiske endringer gir svært gode resultater. For å redusere utslippene fra luftfarten er biodrivstoff eneste mulighet i overskuelig framtid. Problemet i dag er at bio jet-fuel er vesentlig dyrere enn fossilt drivstoff. Derfor treninger vi virkemidler for å stimulere til omstilling. I et budsjett som mangler en grønn profil, er dette en sak som kan forandre svært mye. Som ellers i transportsektoren er også luftfart underlagt avgifter. De knytter seg i stor grad til å lande og ta av fra flyplassene, - landingsavgifter. Ruten Bergen - Oslo har i dag 25 daglige ruteforbindelser t/r og er Europas fjerde mest trafikkerte linje etter antall avganger. En slik flygning har ca. 25.000 kroner i landingsavgifter. Ved å differensiere avgiftene kan prisforskjellen mellom fossilt og fornybart drivstoff utjamnes. For å finansiere dette kan man øke avgiftene for fly som flyr med fossilt drivstoff. Beregnet ut i fra ruten Bergen – Oslo, kan man fÃ¥ faset inn biodrivstoff i 10 % av flygningene i Norge, for en økning pÃ¥ noen hundre kroner for resterende fossile flygninger. Teknologien er allerede utviklet, drivstoffet er sertifisert og vi har rÃ¥varene. Vi mener det er lite som skal til for at Norge opplever en “elbil-suksess” for flybransjen. Men i motsetning til elbilsuksessen som er utviklet i Japan og USA, kan et norsk industrieventyr inngÃ¥ og vi kan fÃ¥ norskprodusert biodrivstoff for fly. Etter stor nedleggelse av papirindustri er det frigjort mye trevirke i Norge og det er stor tilvekst. I dag går tømmeret ut av landet, men vi har muligheter til å etablere ny norsk industri og foredle tømmeret selv. På Tofte i Hurum ser Statkraft og Södra Cell på mulighetene for å få til biodrivstoffproduksjon der det engang var papirproduksjon. Viken Skog jobber for å etablere en fabrikk for produksjon av biodrivstoff på tomten til gamle Follum fabrikker utenfor Hønefoss. Fra luftfartsbransjen ønskes initiativene velkommen fra NHO, og Avinor selv ønsker å ta et ansvar for å redusere bransjens utslipp. Men vil Stortinget og de fire samarbeidspartiene nå sørge for rammevilkår som kan gi satsingen fart og realisme?

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone