Mer penger til bekjempelse av menneskehandel

Som en del av budsjettforliket mellom FrP, H, V og KrF økes innsatsen mot menneskehandel i Norge. Skaperkraft er glade for at boken "Norsk slaveri" har bidratt til økt fokus på saken.
08. Desember 2014

Som en del av budsjettforliket mellom FrP, H, V og KrF økes innsatsen mot menneskehandel i Norge. Skaperkraft er glade for at debattboken "Norsk slaveri" har bidratt til økt fokus på saken. Av Magnus Aagard Skeie, trainee i tankesmien Skaperkraft Skaperkraft har denne høsten vært med å skape debatt om moderne slaveri og menneskehandel i Norge, etter utgivelsen av vår siste bok "Norsk Slaveri". Den har fått oppmerksomhet på flere fronter, blant annet gjennom intervju med forfatter Nicolai Strøm-Olsen på TV2 Nyhetskanalen, samt kronikker i flere av landets største aviser, deriblant Dagbladet og Finansavisen. 21. november kom den blå-blå regjeringen til enighet med KrF og Venstre om en budsjettavtale for 2015. Forslaget behandles i Stortingets ulike komitéer fra 1. til 15. desember, før statsbudsjettet vedtas. I avtalen fremmes det forslag om økte bevilgninger fra Justisdepartementet til etterforskning og bekjempelse av menneskehandel på til sammen 32 millioner kroner. Av de to samarbeidspartiene, var det KrF som i sitt alternative budsjett foreslo en økning i denne bevilgningen på over 50 millioner kroner, som de da har fått godt gjennomslag for i budsjettavtalen. Skaperkraft er med og setter dagsorden, og det vil vi fortsette med i året som ligger foran!  

Del


Magnus Aagaard Skeie er trainee i tankesmien Skaperkraft. Han studerer til daglig teologi og ledelse ved Høyskolen for Ledelse og Teologi på Stabekk.
Powered by Cornerstone