2015 blir et fantastisk år

Forskningsrapportene er entydige: til tross for hva vi tenker og tror, verden blir stadig bedre. Det blir færre fattige, færre analfabeter og mer fred på vår planet. 2015 vil bli enda bedre enn 2014.
30. Desember 2014

Forskningsrapportene er entydige: til tross for hva vi tenker og tror, verden blir stadig bedre. Det blir færre fattige, færre analfabeter og mer fred på vår planet. 2015 vil bli enda bedre enn 2014.

Ekstreme islamister herjer i Midtøsten, Russland er i ubalanse, Nord Korea er fortsatt stengt, klimatrusselen har aldri vært større, 35 millioner mennesker holdes som slaver og det dør fortsatt mennesker av ebola. Det er lett å bli deprimert. 2014 har vært et år med mange triste nyheter. Og vi nordmenn er deprimerte på vegne av verden. Hans Rosling, som er professor ved Karolinska Instituttet i Sverige har undersøkt våre tanker om verdens utvikling. I Bistandsaktuelt tidligere i år ble hans funn presentert. For eksempel viser undersøkelsene til Rosling at halvparten av oss tror andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom er dobbelt så høy i dag sammenlignet med for 20 år siden. Men sannheten er at andelen er nesten halvert, drøyt 40 prosent "ekstremt fattige" i 1990 mot rundt 20 prosent i dag.

Rosling er ikke nådig når han skal bedømme våre svar. "Det er tre svaralternativer på spørsmålene vi stiller. Folk svarer betydelig dårligere enn en sjimpanse ville gjort. Den ville i alle fall hatt en tredjedel rett. Så dette dreier seg ikke om vanlig uvitenhet, men om en uvitenhet som aktivt blir opprettholdt".

Det er lett å skyte på media når vi preges av uvitenhet på et eller annet område. Selv har jeg mange ganger tatt til orde for mer mediedekning av enkelte tema, også gjennom denne spalten, sist om de mange underrapporterte konfliktene i Afrika. Nå er kanskje tiden inne for å i stedet be om mer omtale av positive nyheter. Men så har også Rosling et viktig poeng her, et slags forsvar av media: For det er noe vesentlig forskjellig mellom positive endringer og mange av forverringene man kan se. Mens alle store forbedringer i verden skjer langsomt, opplever vi ofte at forverringer kan skje fort. Media vil naturlig nok trekkes mot det som skjer raskt og uventet. Det er derfor en viss logikk i at de positive endringene ikke når førstesidene, selv om det selvsagt er synd.

For alt var altså ikke bedre før. Tvert i mot. Den utviklingen som har vært de siste årene har gitt oss økt velferd, økt levealder og mer fred. Særlig ser vi dette i den tredje verdenen. Nylig vi hadde vi en TV-aksjon for å skaffe rent vann. Et utrolig viktig tema hvor mye fortsatt må gjøres, men la oss heller ikke glemme at det her har skjedd utrolig mye bra. For stadig færre mangler tilgang på rent vann. På begynnelsen av 2000 tallet manglet over en milliard mennesker rent vann, i 2011 884 millioner og nå er det snakk om 783 millioner mennesker uten rent vann.

Til tross for mange fæle nyheter om krig, vold, voldtekter og drap, er det lite som tyder på at det er mer av det nå enn før. Tvert i mot er det mange som mener at vi også her har sett en kraftig reduksjon. En av dem er psykolog Steven Pinker ved anerkjente Harvard University. Han viser i sine statistikker en dramatisk reduksjon i dødsfall pga krig, familievold, rasisme, voldtekt og mord. Forskningen til Pinker har av flere blitt brukt som et helt nødvendig korrektiv til de som sier at "verden har aldri vært mer farlig". Vi har mange ganger hørt statsledere si dette når nye lover skal vedtas eller krigføring må forsvares. Ja, det er definitivt alvorlige trusler vi som samfunn må ta tak i, men det går heldigvis rett vei.

Jeg har ikke lest mange krimstatistikker, men det har The Economist gjort. I 2013 så de på utviklingen i mange av verdens rikeste land. Alle land hadde opplevd det samme de siste 20 årene: et kraftig fall i kriminaliteten. De så for eksempel på tyveri av biler, hvor man i England og Wales hadde 400.000 tyverier i 1997, men bare 86.000 i 2012. I de største amerikanske byene så man et fall i kriminaliteten på hele 64 prosent fra 1990 til i dag.

Vi er altså flere med rent vann, flere som opplever fred, kriminaliteten faller, det er mindre vold og andelen ekstremt fattige har gått dramatisk ned. Det er ikke rart at Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at vår levealder vil fortsette å øke i 2015.  Dette er gode nyheter. I England har de likegodt startet en avis som heter Positive News med bare positive nyheter. Eg digger det, som min sønn ofte sier. Kanskje vi kunne fått en slik avis i Norge også? Første nummer burde hatt følgende overskrift: 2015 blir et fantastisk år!

Godt nytt år!

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone