Europas jøder flykter

600.000 nordmenn har antisemittiske holdninger. Når jødene flykter fra Europa er det fordi vi jager dem.
25. Februar 2015

600.000 nordmenn har antisemittiske holdninger. Når jødene flykter fra Europa er det fordi vi jager dem.

For 25 år siden hadde vi besøk av en jødisk familie. Jeg husker mine foreldre ga streng beskjed om å ikke si noe til de andre på skolen. Den lille familien hadde reist fra Russland, og skulle få hjelp å komme til Israel. Derfor bodde de hos oss noen dager. Men det var en viss risiko, og vi måtte holde kjeft. Til tross for oppgjøret som kom etter 2. verdenskrig, har jødene opplevd trakassering og hat til alle tider.

For en uke siden ble Danmark rammet av et grufullt terrorangrep. Som i Paris var det rettet mot både ytringsfrihet og jødene. 37 år gamle Dan Uzan ble drept da han stod vakt utenfor synagogen i København. Trolig reddet han livet til de andre som feiret konfirmasjon i menighetshuset. Dette er brutal ekstremisme rettet mot uskyldige mennesker. Jødehatet tar nok en gang liv i Europa.

Frem til nå har det heldigvis ikke vært så alvorlige episoder i Norge. Men vi har hatt angrep mot synagogen i Oslo og det er mange jøder som møter svært negative holdninger hos oss nordmenn. At "jøde" er et skjellsord i norske skolegårder sier sitt. I Holocaustsenterets befolkningsundersøkelse fra 2012, kom det frem at hele 12,5 prosent har utpreget negative holdninger til jøder.

I enkelte europeiske land er det langt verre. Den amerikanske organisasjonen Anti-Defamation League (ADL) har utarbeidet en svært omfattende undersøkelse (totalt er 53.000 personer spurt i tidsrommet fra juli 2013 til februar 2014) for å kartlegge antijødiske holdninger i over 100 land. I Hellas er graden av antisemittisme høyest i Europa med 69 prosent, men i en del av våre naboland finner vi langt færre. I Sverige er det f.eks bare 4 % av befolkningen. Typisk nok er det slik at jo større jødisk befolkning du finner i et land, desto mindre antisemittisme er det der. Og i Norge er det bare litt mer enn tusen jøder.

For Europa samlet er tallet 24 %. Altså en av fire europeere. Tenk litt over hvor mange det er. Kanskje ikke så rart da en undersøkelse fra European Agency for Fundamental Rights også viser at en fjerdedel av de spurte jødene i ni EU-land er redde for offentlig å bli identifisert som jøder. Til The Guardian uttalte leder i Tysklands jødiske sentralråd, Dieter Graumann at  "Dette er den verste perioden siden nazi-tiden"(august 2014).

Hvis vi ser litt på antall jøder i Europa er det all grunn til å bli deprimert. Både ved å gå inn i de litt lengre historiske linjene, hvor antall jøder i Europa er gått dramatisk ned siden andre verdenskrig(bildet), men også når vi ser på hva som skjer i disse dager. I Frankrike sier 3 av 4 jøder at de vurderer å forlate landet, mens 45 % av de britiske jødene sier det samme. Frankrike er nå for første gang blitt det landet som sender flest immigranter til Israel. I 2014 flyttet 7000 jøder fra Frankrike til Israel. Altså før det grufulle terrorangrepet.

Vi kan ikke bare sitte stille og se at det verste i vår europeiske historie gjentar seg. Det dummeste vi nå kan gjøre er å prøve å isolere det som skjedde i København til å kun handle om en person, et psykisk ustabilt menneske. Det vil alltid være slike mennesker som først klikker, eller som lettest går lengst, men det er ikke de som er vårt største problem. Europas store problem er at så mange som en av fire har svært negative holdninger til jødene.

Da Holocaustsenteret gjorde sin befolkningsundersøkelse, gravde de også litt i hva respondentene mente om andre saker. De fant noen sammenhenger vi bør ta med oss: 76 prosent av de som viser sosial distanse til jøder avviser også muslimer. Antisemittiske holdninger er også mer vanlig blant de respondentene som nærer sterk skepsis mot innvandrere. Selv om jeg mener voldelig islam må bekjempes med alle midler, må vi aldri gjøre denne saken til en kamp mellom folkegrupper, nasjonaliteter eller religioner. Tvert i mot vil det være slik at når vi kjemper for menneskeverdet, ja da kjemper vi for alle mennesker.

2015 har hatt en forferdelig start. Jøder flykter igjen fra Europa. Grumset finner du selv i vårt lille, vakre land. Jeg slutter meg til visepresidenten i EU kommisjonen, Frans Timmermans kloke ord:

“If there’s no future for Jews in Europe, there’s no future for Europe”

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone