Ulike meninger, ett lag

30. Mars 2015

Velkommen til www.skaperkraft.no! Kjekt at du er innom sidene til det vi mener er Norges viktigste tankesmie. Vi har en klar kristen forankring og ønsker at kristen tro og tenkning skal få større plass i samfunnsdebatten.

Som du vil se av sidene, engasjerer våre skribenter seg i mange tema. Vi er ikke noe parti som skal ha èn klar mening om alle saker, men et verdifellesskap med ulike meninger. Du vil finne artikler om kristen tros påvirkning på samfunnet, artikler som preges av nestekjærlighetsbudet og artikler som har sin basis i tanken om at alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Du vil også se at vi har skribenter som skriver mye om gründerskap og innovasjon. Tankesmien Skaperkraft favner bredt, men tar samtidig mål av seg å levere budskap med klare standpunkt.

Som jeg allerede har nevnt er ikke Skaperkraft et parti, vi er heller ikke en menighet. Derfor vil du ikke finne artikler fra oss som handler om teologiske tolkninger, men du vil finne utspill hvor vi utfordrer menighetene og kristen-Norge. Som da vi sammen med Miljøstiftelsen Zero utfordret Den Norske Kirke til å ta et større klimaansvar i egne bygg. Eller utspillet fra vår leder, Hermund Haaland som utfordret kristne til å søke flere utdanninger enn sykepleien og lærerhøyskolen.

Hos oss skal det være ulike meninger. En tankesmie diskuterer tanker, vi bruker tid på utredninger og produserer debattbøker. Dersom du er uenig i enkelte artikler, svar til media eller påstander fra noen av våre bøker, så håper jeg likevel at du finner oss som en interessant arena. Spesielt deg som mener at vi trenger flere kristne stemmer i samfunnsdebatten.

Hvert år gjennomfører vi ledertrening. Det er antakeligvis det viktigste vi gjør. Når man trener unge ledere må man selvsagt tenke langsiktig, og det er det vi ønsker med alle initiativ. Det tar tid å forandre tanker, det sjelden man flytter fjell over natten.

Dersom du er interessert i ledertreningen eller har lyst til å bidra som skribent, ta svært gjerne kontakt. Nå er vi over 700 partnere som månedlig støtter Skaperkraft. Det har vært en fantastisk vekst de siste årene, men det er plass til flere. Velkommen med på laget! Bilde: Robert Erlandsen, en av Skaperkrafts stiftere og nå styremedlem/ansvarlig for økonomi mm.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone