Ydmykhet bør prege nye NAV

Det er neppe bare ledelsen som er problemet med NAV. En av våre viktigste velferdsleverandører står overfor mange nødvendige endringer.
14. April 2015

Det er neppe bare ledelsen som er problemet med NAV. En av våre viktigste velferdsleverandører står overfor mange nødvendige endringer.

Fredag kom beskjeden fra arbeidsminister Robert Erikson: NAV-sjef Joakim Lystad, har sparken.  Nå er vi lovet endringer. La oss håpe det kommer mange endringer. Vi trenger et mer effektiv IT-system, langt enklere (og helst færre) skjemaer, raskere behandling av søknader og bedre ordninger for de som er i desperat behov av hjelp.

Folk flest er i berøring med NAV. Barnetrygd, foreldrepermisjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger, praksisplasser, pensjon og uføretrygd er noe av det NAV har ansvar for. For Frp-minister Erikson er det avgjørende at han lykkes med å endre NAV, trolig vil det også kunne bli en populær-sak, i hvert fall hvis folk flest ser endringene. For et parti som sliter på målingene kan dette være en sårt tiltrengt vinner-sak. Men fortsatt gjenstår mestparten av jobben.

Til stor overraskelse for noen beholder Lystad sin høye sjefslønn når han nå går over i en rådgiverfunksjon for arbeidsministeren. Sett utenifra virker dette selvsagt litt rart. Både at han fortsatt vil tjene så mye og at han nå skal arbeide i departementet. Men sånn er det når man ikke har nok til en saklig oppsigelse, eller kan vente til den seks år lange åremålstillingen går ut. Departementet har kjøpt seg ut av situasjonen og arbeidsministeren viser handlekraft.

Mange vil nok si at vi trenger en politisk ledelse på dette feltet som viser handlekraft. Men det må som sagt langt mer til enn å sparke toppsjefen. Lystad har tross alt styrt etter politiske signaler og politiske vedtatte budsjetter de siste årene. For min egen del ble jeg kanskje mest provosert når Lystad og NAV presenterte en sprekk på 1.5 mrd tidligere i år. I etterpåklokskapens navn burde han gjerne ha trukket seg da.

Joakim Lystad har stått oppreist gjennom mange stormer. Det må den neste NAV-sjefen også gjøre, selv om vedkommende forhåpentligvis vil ha større politisk tillit enn sin forgjenger. Sett fra et brukerperspektiv er det svært mange forventninger, så mange at det neppe er mulig for nye koster å bli populære, i hvertfall ikke på kort sikt.

Det kommer ganske sikkert til å komme nye kostnadssprekker på IT-investeringene, det vil bli innkjøringsproblemer når alt skal endres og det er ikke bare enkelt å forenkle når Datatilsynet og andre aktører også skal ha et ord med i laget. Vi må alle ha en viss tålmodighet, i hvertfall dersom det gjøres seriøse endringer man kan tro på.

Det blir fort en klisje, men i alle slike innlegg som denne, bør det nevnes at de ansatte gjør en formidabel jobb. Jeg er imponert over hva man får til på tross av håpløse datasystemer. At man til tross for massiv klagesang fra brukere og "forståsegpåere", likevel finner motivasjonen for å gå på jobb, hvert eneste dag. Heldigvis gjør mange tusen NAV-ansatte sitt beste for at du og jeg får en god opplevelse. Neste gang vi går på NAV-kontoret kan vi godt smile litt ekstra til de ansatte.

Men selv om vi altså har flinke ansatte i NAV som hjelper oss brukere, er det likevel urovekkende mange historier hvor mennesker opplever et arrogant, vanskelig, utilgjengelig og lite fleksibelt NAV. På TV2 Nyhetene fikk vi nettopp høre om en dame som hadde sloss i flere år pga en feil utbetaling fra NAV, som hun umiddelbart prøvde å returnere, men som NAV lagde enormt mye styr rundt. Hun var nettopp blitt enke og fikk samtidig møte det offentlige på en svært lite hyggelig måte. TV2-innslaget var vondt å se. Denne damen hadde fortjent en unnskyldning.

NAV har tre hovedverdier som de styrer etter: Tilgjengelig. Tydelig. Løsningsdyktig. Viktige ord vi alle kan slutte oss til. Men jeg vil gjerne legge til et ord: Ydmykhet. Etter mange år med svært krevende systemer og for mange, dårlige tjenester, trenger vi kursendring.

Tenk hvis NAV kunne blitt kjent som den offentlige etaten som begynte å si unnskyld når man utsatte mennesker for urett? Det vil ikke bare bedret NAVs omdømme, men det ville også betydd mye for mange enkeltmennesker.

Arbeidsministeren har startet på en viktig jobb. Snart får vi en ny ledelse og med investeringene som gjøres i disse dager bør vi ha grunn til å håpe på noe nytt. Hvis vi også får litt ydmykhet inn, ja da skal i hvert fall jeg holde kjeft for en stund.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone