20 timer i strekk i barnehagen?

Vi bør heie på mer fleksibilitet og gjerne kveldsåpne barnehager, men med nattåpne barnehager har vi glemt hvem som har ansvaret for barna.
09. Juni 2015

Vi bør heie på mer fleksibilitet og gjerne kveldsåpne barnehager, men med nattåpne barnehager har vi glemt hvem som har ansvaret for barna.

I flere byer diskuteres forslaget om nattåpne barnehager. Også i Bergen vil den debatten komme. Enkelte steder i Norge er det allerede prøvd ut. Mange arbeider skift og som aleneforsørger med nattarbeid kan dagens åpningstider være ganske håpløse. Siden jeg er blant dem som ønsker mer fleksibilitet og størst mulig valgfrihet for foreldrene, høres nattåpne barnehager ut som en god ide. Men la oss først telle timer.

NRK spurte helsesøster Karin Naphaug om leggetider for små barn. Mens 1-3 åringer burde legges mellom 18:30 og 19:00, skulle 4-6 åringer legges senest 19:30. Det betyr at dersom vi har en nattåpen barnehage så må en toråring leveres senest 18:00, kanskje også før hvis man skal ha god nok tid til kveldsmat og stell. Men vi kan ta utgangspunkt i kl 18. Tidlig morgen når foreldren(e) er ferdig på jobb må de hjem og sove, det betyr at toåringen ikke kan bli med hjem etter jobb. Mange skift er ferdig rundt kl 7, så hvis vi ser for oss søvn fra kl 7:30 til kl 13:30(kun 6 timer søvn) og deretter henting, så vil klokken være ca 14:00 når poden skal hjem.

Altså skal barn med en slik løsning være i barnehagen i 20 timer. Det er veldig vanskelig å si noe annet enn at barn går fra å være et ansvar foreldrene har tatt på seg, til å bli noe staten tar ansvar for. Hvis dagene og nettene skal brukes i barnehagen, blir foreldrene mer som en støttekontakt å regne når barna får noen timer utenfor barnehagen på ettermiddagen.

Noen vil kanskje si at våken tid sammen med foreldrene her vil bli tilnærmet likt for barn som går i en ordinær barnehage. Det kan nok diskuteres. Men skal vi bare telle våken tid? Hva med tryggheten foreldrene kan og skal gi til sine barn når de skal sove, på natten og når de våkner? Er barna bare noe vi plasserer vekk slik vi kan gjøre med dyr, biler og andre gjenstander?  Hvem skal være de viktigste voksenpersonene i livet til våre barn, vikarene skal bytter på å legge minsten?

I Sverige har man mer erfaring med nattbarnehager. Enkelte steder kan du i prinsippet ha barnet ditt i barnehagen hele døgnet, syv dager i uken. Selv om det neppe er noen som bruker det permanent, er det flere som i periodevis har barna sine syv dager på rad i en nattåpen barnehage(dog med noen avbrekk på dagtid).

Tall fra det svenske Skolverket viser at det i 2012 var 4945 barn som gikk i barnehage sent på kvelden eller om natta, såkalt «nattis». I følge NRK har den svenske regjeringen i perioden 2013–2016 satt av 108,5 millioner svenske kroner for å bedre barnehagetilbudet på kvelds- og nattetid.

Psykologiprofessor Malin Broberg ved universitetet i Gøteborg har forsket på små barns tilknytning til foreldrene og mener i følge NRK at det er en forskjell om barna er i barnehagen på dagen eller på natta.

– Når trøttheten kommer om kvelden er det vanskeligere for en utenforstående og noen annen enn foreldrene å trøste og gi barnet trygghet. Det vet jo besteforeldre at når de er barnevakter til små barn på kvelden når de blir litt engstelige, så er det mye vanskeligere å erstatte foreldrene. Mens, på dagen når barna leker og har det morsomt er det lettere, uttalte Broberg til NRK i fjor.

Tidligere har det vært foreslått en makstid på ca 9 timer og noen private barnehager med fleksible åpningstider har innført makstid. Man kunne kanskje sagt at det skulle vært tilfellet for døgnåpne barnehager også, men mener vi at det er forsvarlig å kreve at foreldre som jobber natt, så skal hente barnet sitt tidlig morgenen etter? Nattåpent blir ganske fort døgnåpent.

Men da spør noen hva aleneforsørgere skal gjøre. Om ikke de også må ha rett til å arbeide skift. Jeg stusser litt på den vinklingen. Hvorfor skal alltid barns hverdag tilpasses våre behov? Vi har selv valgt å få barn, det får konsekvenser for når og hvor mye du og jeg kan jobbe. For noen betyr det at man ikke kan jobbe natt.

Når barnehagepolitikken skal utformes er fleksibilitet et nøkkelord. Alle jobber ikke fra 8-15:30, men selv om noen arbeider om nettene, er det ikke en offentlig oppgave å ta over all omsorg for våre barn. Det er ditt og mitt ansvar. Det offentlige bør bruke energien sin på gode og tilgjengelig barnehager, nok barnehageplasser til alle og fleksible åpningstider på dagtid.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone