Overgrepsmateriale konsumeres på jobbens datamaskin

Internett har skapt et globalt, digitalt marked for seksuelle overgrep mot barn, samt bildemateriale av slike overgrep. Jobb-PC-er kan skjule mer enn bare jobb-relaterte ting.
22. Desember 2020

EUROPOL varsler om vekst i antall nettovergrep mot barn og økt etterspørsel etter overgrepsmateriale. Svenske tall viser at 1 av 500 ansatte bruker jobb-pc til dette formålet. Det bør ikke arbeidsgivere akseptere.

Den siste tiden har det vært fokus på det sterkt økende antall forekomster av nettovergrep i Norge. I følge svensk politi ble det så langt i 2020 avdekt rundt 82 tilfeller hvor overgrepsmateriale er funnet på arbeidsgivers datamaskin.

Det svenske programvareselskapet NetClean, som utvikler teknologiløsninger for å varsle bedrifter om overgrepsmateriale i deres IT-systemer, estimerer basert på egne data fra hele verden at 1 av 500 personer bruker arbeidsdatamaskinen til å se på overgrepsmateriale av barn.

Internett har skapt et globalt, digitalt marked for seksuelle overgrep mot barn, samt bildemateriale av slike overgrep. Overgangen til nettbaserte overgrep har skapt et fysisk skille mellom offer og overgriper, og ført til at ofrene kan utnyttes av mennesker fra hele verden samtidig, på jobb eller hvor som helst.

Overgrepene er like fullt overgrep, og skadene som følger av å være et offer for disse forbrytelsene er svært alvorlige. Hver gang et bilde eller en video deles, fortsetter overgrepene.

Det finnes ikke gode tall på hvor mange som disponerer arbeidsgivers datamaskin i Norge, men det er lett å tenke seg at vi snakker om hundretusener av arbeidstakere.

Mange arbeidsgivere har liten eller ingen oppmerksomhet om dette. Her bør NHO og andre store arbeidsgiverorganisasjoner gå foran og gi veiledning til sine medlemmer.

Slik kan de med relativt små tiltak bidra til å hindre mange overgrep begått i Norge.

Det må kommuniseres tydelig at overgrepsmateriale ikke aksepteres, og hvilke konsekvenser det vil ha for den ansatte om det oppdages.

Om ikke dette har kommet på dagsorden før, så er pandemien med utstrakt bruk av hjemmekontor en særlig påminnelse om at dette bør bli tema på arbeidsgivernes bord.

Del
Powered by Cornerstone