Smerten i samfunnskroppen

Den sosiale og eksistensielle dimensjonen ved populismens fremmarsj er ofte oversett i debattene - kanskje fordi for få vet hvordan man skal håndtere den.
05. November 2019

Tankesmien Skaperkraft har nettopp gitt ut boken Is God a Populist? Den skildrer populismens fremfart gjennom Europa. En av forklaringene på bevegelsens gjennomslag er at populismen fanger opp en bred misnøye med samfunnsutviklingen. Det handler altså ikke bare om rasisme, men om frustrasjon over alt fra økonomisk ulikhet og sosial fragmentering til voksende individualisme.

Les hele innlegget til Joal Halldorf her.

Del
Powered by Cornerstone