Læreren er redningen

Alt for mange barn blir ikke oppdaget, og mange får hjelp alt for sent. Flere lærere er en av de viktigste sakene i neste stortingsperiode, skriver stortingskandidat Torill Selsvold Nyborg.
31. August 2017
I dag er det slik at mer enn 1 av 10 elever i tiende klasse mottar spesialundervisning, det er ganske åpenbart at noe må gjøres. Dessuten er det bekymringsfullt å se hvordan dette også er et gutteproblem. I følge Utdanningsdirektoraret er 2 av 3 elever som får spesialundervisning gutter. Gutter er i flertall blant de som får spesialundervisning på alle skoletrinn.

 

I boken Fremtidens tapere (Frekk Forlag 2017) skriver tidligere skolebyråd i Bergen, Filip Rygg om skolen som redningsarena. Skaperkraft-lederen mener skolen trenger flere endringer, og peker særlig på tidlig innsats, skolens organisering, gutter som sliter og plassen til det kreative.
Boken konkluderer blant annet med at det bør settes i gang et arbeid med å utvikle en kreativitsreform for skolen, i tråd med anbefalinger fra en rekke fagfolk. Noen mener dagens strikte organisering fører til overdiagnostisering. Sammenlignet med andre land er Norge langt tilbake når det gjelder kreativitet. Tidligere PISA-undersøkelser viser at Norge kommer på siste plass (av 65 land) i rangeringen over kreative aktiviteter på skolen.
Del
Powered by Cornerstone