Bokanmeldelse av Spillmagi

En gjeng spillere gikk sammen om å skrive en bok om spillopplevelser, i håp om å skape debatt om spill som kultur. Suzanne la fra seg kontrolleren for å se om de har lykkes...
20. Juni 2017

Spillmagi er resultatet av en skrivekonkurranse som ble arrangert av Fritt Ord, i samarbeid med Spillpikene.no og Pressfire.no. Over 180 tekster ble sendt inn til konkurransen, og av disse ble 10 tekster valgt ut til å bli med i tekstsamlingen. I tillegg finner vi fem essays som ble skrevet spesifikt til samlingen, og som fungerer som kommentarer og debattinnlegg til temaene som blir tatt opp i de andre tekstene.

Ideen bak Spillmagi er å gjøre dataspill og dataspillkritikk mer stuerent, og få til en debatt om merittene til dataspill i det offentlige. Som det står på Fritt Ords egne sider:

"Fritt Ords dataspillsatsing «Digitale liv - nye ord om spill» har som formål å bidra til en bredere offentlighet rundt spill og spillkultur. Til tross for at dataspill er et populært og viktig kulturuttrykk vies det sjelden mye plass i offentligheten. Fritt Ord ønsker å bidra til en fordomsfri og kritisk debatt som inkluderer nye stemmer og synspunkter. 

Følgende skribenter er med i antologien: 

Frode Andersen Kristine Ask, Martin Bergesen, Lasse W. Fosshaug, Peder Gjersem, Sofus Fredriksen Greni, Halvard Grimnes Haga, Emil Hammar, Monica Holmen, Lise Lien, Jon Cato Lorentzen, Cecilie Ofstad, Filip Rygg, Tobias Staaby, Lene E. Westerås."

Del
Powered by Cornerstone