Viktig å se på Oslo øst

Kringkastingsrådet mente det var viktig og riktig av Dagsrevyen å se på utviklingen i Oslos østlige bydeler, men det ble satt spørsmålstegn ved bruken av anonyme kilder som sannhetsvitner.
21. April 2017

Dagsrevyens sak om gjengrelatert vold og narkotikasalg i Oslo øst ble bredt diskutert av Kringkastingsrådet torsdag.

Rådsmedlem Filip Rygg mente innslaget var svakt og ikke godt nok laget. Han pekte spesielt på bruken av to anonyme, unge kriminelle som sannhetsvitner.

- Faktagrunnlaget ble i for stor grad hengende på disse to anonyme kildene, et bredere kildetilfang burde vært brukt når Dagsrevyen satte fokus på utviklingen i enkelte bydeler i Oslo, mente Rygg.

Del
Powered by Cornerstone